De Vrienden van Suriname

De activiteiten van de Stichting zijn grofweg in drie delen te onderscheiden:
 1. het vergaren en verzenden via zeecontainers van hulpgoederen bijvoorbeeld schoolmeubilair, computers, rolstoelen, incontinentiematerialen, sportkleding, kinder- en babykleding etc
 2. Nederlanders kennis te laten maken met Suriname en de veelzijdige Surinaamsegemeenschap,
  • op allerlei bijeenkomsten informatie te verschaffen, lessen op scholen te verzorgen ed
  • te zorgen voor stageplaatsen voor studenten
  • "low cost" reizen naar Suriname te verzorgen, tijdens die reis wordt met name aandacht geschonken aan de wijze waarop de Surinaamse gemeenschap met haar vele entiteiten met elkaar omgaat, er worden Indianendorpen, Javaanse dorpen en Marron dorpen bezocht, scholen, moskee, tempels, synagoge kathedraal ed
 3. Ondersteuning van sociale (sport)projecten ten behoeve van de zwakkere in de samenleving (ouderen, kinderen, gehandicapten) , oa door fondswerving, het tegen kostprijs verkrijgen van goederen ed Uitgangspunt hierbij is dat de Stichting op voorhand nooit concrete toezeggingen doet. Pas als uit onderzoek blijkt dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden wordt overgegaan tot toezegging en concretisering van de hulp.


14 november 2017

Gevraagd: zomerkleding, speelgoed, medische hulpgoederen

De winter is in aantocht, Sinterklaas klopt weer aan de deur!

In Suriname hebben arme mensen het juist nu erg moeilijk. De economische en financiële crises is daar nog niet voorbij. Vaak heeft men 2 of zelfs 3 baantjes om te kunnen overleven. Wat zou u kunnen doen om hen te helpen?

Kijkt u eens in de kledingkast? Is er zomerkleding die u niet meer gebruikt? Speelgoed dat al jaren ongebruikt in de kast ligt? Sportkleding? De Stichting "Vrienden van Suriname" wil deze goederen graag van u overnemen om deze naar Suriname te verschepen. Zo overigens ook zaken in de medische sfeer, zoals

Zie voor meer informatie: www.vriendenvansuriname.nl

Stichting "Vrienden van Suriname" zendt weer hulpgoederen

Voor de 5e maal dit kalenderjaar heeft de Stichting " Vrienden van Suriname " weer een zeecontainer met hulpgoederen naar Suriname verzonden. Het vrachtschip " Marseille" zal de container op 22 november as in Paramaribo lossen. Het transport van deze container is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van mevrouw Maudy Tjho, oud docent Economie. Hierdoor werd het mogelijk om in deze container onder meer ca 140 schooltafeltjes en – stoeltjes, plus schoolborden, dozen met speelgoed ed, bestemd voor OS Santopolder in het district Wanica, te plaatsen. Naast het schoolmeubilair bevat de container ook een groot aantal dozen en zakken met kleding en speelgoed, dozen met boeken, rolstoelen, rollators, douche stoelen, matrassen en vergadertafels met stoelen. Een deel van de rolstoelen en douche stoelen is bestemd voor de Stichting " Gehandicapten te Nickerie". We zijn erg blij dat mevrouw Renise Vivian Djojosemito, van San International group, in Suriname voor de distributie van de goederen zorgdraagt.


27 augustus 2017

De Stichting “Vrienden van Suriname” weer actief voor hulpbehoevenden!

Met steun van Dhr.Prakash Sheoratan van Arties Printing en Design in Suriname en de firma Dennebos Suriname N.V. met tussenkomst van dhr Sew Soekhlal is het de Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een grote (40 ft) container te laden en te verschepen naar Suriname. Een groep vrijwilligers heeft de container gevuld met onder andere diverse rolstoelen, dozen met kleding, ca 160 schooltafeltjes, stoeltjes en krukjes, speelgoed etc Veel hulpbehoevende mensen in Suriname zullen hiermee geholpen kunnen worden. De container is inmiddels in Paramaribo aangekomen.

Unieke donatie

Eind juli kreeg de Stichting “Vrienden van Suriname” van Bert van Aalst, teamleider Logistiek van Welzorg BV, een telefoontje om eens langs te komen omdat men wellicht wat hulpmiddelen zoals rolstoelen voor de Stichting zou hebben.

Welzorg is al vele jaren specialist op het gebied van hulpmiddelen voor mensen met een functie- of mobiliteitsbeperking, zoals rollators, rolstoelen, krukken en scootmobielen.

Uiteraard zijn wij op deze uitnodiging  ingegaan en hebben wij gesproken met onder andere Manager Logistiek, de heer Marco Lankhaar en de heer Eric Antonisse, eveneens werkzaam op deze afdeling. Welzorg was bereid om een zeer ruimhartige donatie te doen en wel een container vol met hulpmiddelen. Het betrof middelen die, om diverse redenen, niet meer ingezet kunnen worden bij gemeenten via de WMO, maar nog prima bruikbaar zijn. Wel was de voorwaarde dat de middelen binnen 1 week opgehaald moesten worden.

Dat betekende dat nog veel geregeld moest worden. Met hulp van de oud politiechef van Paramaribo de heer K. Soekhlal en de Firma Dennenbos NV te Suriname is het gelukt om een sponsor te vinden die voor betaling van de kosten van het zeetransport van een container zou zorgen.  Firma Berkman zorgde voor een 40 ft container. Vervolgens nog wat vrijwilligers opgetrommeld. Gradus, Gerrit, René, Joop, Hans, Jaap, Rini, Sew en Will konden zich op dinsdag 1 augustus vrij maken om mee te helpen sjouwen. Met grote hulp van Welzorg, met name Eric, is het gelukt om ter plekke een zeecontainer te vullen met onder andere 250 rolstoelen, diverse rollators, driewielfietsen, scootmobielen krukken, po stoelen etc. etc. TV Tiel heeft opnames van het inladen gemaakt. (zie https://www.youtube.com/user/stadstv)

De container werd vervoerd met het vrachtschip CMA CGM Cayenne en is inmiddels in Suriname aangekomen. Dhr Soekhlal zorgt voor de distributie van de hulpmiddelen (ziekenhuizen, bejaarden tehuizen ed)  zodat de hulpmiddelen op de juiste plaatsen terecht komen.

Honderden hulpbehoevende mensen in Suriname zullen met deze gulle donatie geholpen worden.

Namens al deze mensen dankt onze Stichting Welzorg Nederland en met name de heren Marco, Bert en Eric.


30 april 2017

Jaarverslag 2016 online

Het jaarverslag 2016 is hier te downloaden.


11 februari 2017

Container vullen in de sneeuw

Maar liefst 22 vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben zaterdagochtend de kou en sneeuw getrotseerd om weer een grote (40 ft) container te vullen met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, rolstoelen, verbandmiddelen speelgoed, kleding. Veel arme en hulpbehoevende mensen in Suriname zullen met deze goederen geholpen worden. De container wordt met het vrachtschip CMA CGM Cayenne, via Port of Spain naar Suriname vervoerd en zal daar rond 8 maart aankomen.


10 februari 2017

Eerste container 2017 met hulpgoederen naar Suriname. Sponsoren gezocht voor een 2e container.

Dankzij de financiële ondersteuning van San International Group of Companies N.V. , een project development en consultancy bureau gevestigd in Suriname, een bijdrage van de Stichting en bijdrages van de vrienden van Gajardien, te weten Lila-, Wikie-, Manisha-Gajadien/ Shekila-, Kishan-Ganput/ Vidya Janki/ Pramila Sewlal/ Redmar Luijendijk/ Monica en Ricardo Marticorena Alvarez, is het gelukt om de kosten van transport van een container te betalen. In de opslagloods staan echter zoveel hulpgoederen dat de Stichting ook al bezig is met het zoeken naar sponsoren om een 2e container te kunnen verschepen.

Wie heeft er nog judo pakken of judo matten

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft een verzoek gekregen van enige vrijwilligers in Suriname, die proberen opgroeiende jeugd op te vangen door onder andere met hen te sporten. Zo gaan zij met hen voetballen en ook judoën . Men heeft gevraagd of de Stichting voor hen aan gebruikte judo matten en judo pakken zou kunnen komen. Vraag: wie zou ons daar aan kunnen helpen??

Container met hulpgoederen laden.

De loods in Tiel, Papesteeg 36, staat weer barstensvol met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, boeken, rolstoelen, rollators, kleding voor weeshuizen en sportkleding. Het is de Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een sponsor te vinden die een groot deel van de transportkosten zal betalen. We zijn nog op zoek naar enige kleine sponsoren om de laatste kostenposten (enige honderden euro‘s) te dekken. We gaan er van uit dat dit zal lukken. Op zaterdagochtend, 11 februari as zullen we daarom, vanaf 09.00 uur, weer een grote (40 ft) container volladen. Wie kan even meehelpen? Al was het maar een uurtje?


12 november 2016

HULPGOEDEREN IN SURINAME AANGEKOMEN EN UITGEDEELD

Met financiële hulp van San International Group uit Suriname en met steun van een grote groep vrijwilligers uit Tiel, is het  de Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een grote container vol met hulpgoederen naar Suriname te verschepen.

Inmiddels is de container uitgeladen en de hulpgoederen verdeeld. (zie de lijst). Veel dank is onder andere verschuldigd aan San Internatinal Group onder leiding van dhr H.B. Jaikaran en mevr  Renise Vivian Djojosemito, die de enorme klus van de distributie voor haar rekening heeft genomen.

Duidelijk is dat zeer veel mensen, die hulp nodig hadden, in ieder geval een beetje, geholpen zijn. Dank aan eenieder die dit mogelijk heeft gemaakt!

CULEMBORGSE SCHOOL SCHENKT SCHOOLMEUBILAIR

Door een samenvoeging van scholen kwam er in Culemborg schoolmeubilair vrij. Dit zou naar de AVRI gaan maar dat vond men toch zonde. Er werd contact opgenomen met de Stichting. Inmiddels heeft een groep  vrijwilligers ruim 100 schooltafeltjes – stoeltjes, tafels en kasten opgehaald en in de loods te Tiel opgeslagen. Bij de volgende verscheping zal dit meubilair mee naar Suriname gaan en daar “een 2e leven” krijgen.

Rolstoelen, Rollators en “Douche rolstoelen” aangenomen

Vrijwel dagelijks krijgt de Stichting “Vrienden van Suriname” aanbod van diverse hulpgoederen. Veel hulpgoederen zijn gewenst maar met name medische hulpgoederen. De Stichting is dan ook erg blij met het aanbod van Anoep Gajadien die gezorgd heeft voor een verzameling rolstoelen, rollators en “douche rolstoelen” . Inmiddels hebben we deze hulpgoederen, op 3 grote pallets, mogen ontvangen.

Oproep: Heeft u nog ongebruikte medische hulpgoederen zoals een rolstoel of (incontinentie) verband, willen wij die graag van u overnemen.

VOOR DE KERST HULPGOEDEREN GEVEN: FINANCIELE HULP GEWENST

De opslagloods van de Stichting staat weer helemaal vol met rolstoelen, schoolmeubilair, kinderboeken, kleding etc. We zouden deze goederen graag nog voor de Kerstdagen in Suriname willen hebben. Wie kan de Stichting wat financieel helpen om dit mogelijk te maken? Wij zijn een “ANBI” stichting waardoor eventuele giften aftrekbaar zijn van Belastingen. Elke bijdrage is welkom. Het rekening van de Stichting is:Rabobank Tiel  NL53RABO0362966796

bedden Anne Bakker School ontvangt lesboeken en ballen

bedden Kinderen blij met kinder leesboeken

bedden Scholier blij met lesboeken

bedden Hulpbehoevende verheugd om nieuwe rolstoel


6 oktober 2016

Hulpgoederen onderweg naar Suriname

Een groep vrijwilligers van de Stichting ÒVrienden van SurinameÓ heeft het weer gefikst. Het is namelijk wederom gelukt een container van maar liefst 40Ft. te vullen met goederen ten behoeve van voornamelijk de jeugd, bejaarden, jeugd gerelateerde instellingen en zorginstellingen. De container is gevuld met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, lesboeken, speelgoed, kleding, rolstoelen, rollators, incontinentiematerialen en sportartikelen.

Inmiddels is de container met de vrachtboot MV CC Marseille op weg naar Suriname en wordt daar op 28 September aanstaande verwacht. Het versturen van de hulpgoederen kon de Stichting doen dankzij de sponsoring van ÒSan International Group of Companies N.V.Ó die de verzendkosten van de container voor haar rekening heeft genomen. San International Group of Companies N.V. , een project development en consultancy bureau gevestigd in Suriname, heeft door de jaren heen meerdere projecten van ÒVrienden van SurinameÓ gesteund en is zeer trots op de bijdrage die de stichting al jarenlang levert aan Suriname.

De Stichting Vrienden van SurinameÓis al 20 jaar actief ten behoeve van de zwakkere medemens in Suriname.Met deze goederen zullen weer veel hulpbehoevende mensen in Suriname geholpen worden.

Wilt u de Stichting ondersteunen? Zie www.vriendenvansuriname.nl

Jan redder in Nood

Zoals bekend is de Tielse Stichting Vrienden van Suriname  al vele jaren actief om, daar waar mogelijk, de hulp behoevende medemens in Suriname te helpen. Zoals in veel ontwikkelingslanden zijn het veelal de jongeren maar zeker ook de ouderen en de zieken die steun zeer goed kunnen gebruiken.

Afgelopen dagen hebben we weer, met een grote groep vrijwilligers, een enorme  (40 ft) container weten te vullen met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, lesboeken, kleding maar ook - voor met name de zwakkere oudere-  rolstoelen, rollators, incontinentieverband, kleding voor ouderen etc etc.

De sponsor van de container, San International Group uit Suriname, had echter 1 voorwaarde nl in de container zou ook een flink aantal ijzeren rijplaten gelegd moeten worden. Zo gezegd zo gedaan.

Krijgen we afgelopen maandag een telefoontje van de rederij. De container was te zwaar, er moesten enige rijplaten uit.

Goede raad was duur. We konden natuurlijk met een groepje vrijwilligers wel de hulpgoederen eruit halen maar niet de ijzeren platen die namelijk meer dan 1000 kg per stuk wogen. Goede raad was duur. Hulp was nergens te krijgen. Totdat we besloten om Jan van Hensbergen van verhuurbedrijf Effect Tiel aan het Zoelensepad 7 te Tiel te bellen.

Jan hoorde ons probleem aan en kwam terstond met een grote, zware, vorkheftruck helpen. Na 2 _ uur hard werken was het weer gelukt om enige rijplaten te verwijderen en alle hulpgoederen weer in de container te krijgen.

Jan wuifde onze vraag over kosten weg! Wat waren we blij met de hulp van Jan. Geweldig!


20 april 2016

Recente activiteiten van de Stichting “Vrienden van Suriname”

Hoewel er ogenschijnlijk niet veel activiteiten door de Stichting plaatsvinden is het tegendeel waar. Zo hebben we weer verschillende studenten die stage willen lopen in Suriname met raad en daad kunnen bijstaan. Daarnaast zijn er weer op diverse plaatsen hulpgoederen opgehaald. Zo hebben we in Hoorn voedingspreparaten voor ziekenhuizen en verpleegtehuizen opgehaald, schoolmeubilair in Utrecht, sportkleding in Zeist en Amsterdam, in Veldhoven rolstoelen, lakens, kleding voor weeshuizen etc opgehaald. Tevens hebben we van de betaald voetbal organisatie PSV in Eindhoven een grote hoeveelheid gebruikte en nieuwe, voetbalkleding ontvangen. In Culemborg hebben we het interieur van een gym lokaal opgehaald dat door de gemeente Culemborg geschonken was.

Container met hulpgoederen naar Suriname

Het is de Stichting weer gelukt om een grote ( 40ft) container met hulpgoederen naar Suriname te verschepen. Spijtig genoeg kam deze net voor de Kerstdagen in Suriname aan zodat het enige weken duurde voordat de container van de haven kon worden gehaald en de goederen gedistribueerd. Doordat er veel sport/voetbal kleding meegestuurd was, hebben wij de Surinaamse Voetbalbond bereid gevonden om mee te helpen met de distributie. Voor de Stichting Esther in Paramaribo, die lepra patiënten verzorgt, waren er verschillende rolstoelen, po stoelen, zogeheten douche stoelen en een grote hoeveelheid lakens beschikbaar. Rotary Paramaribo heeft de kosten in Suriname (container opslag ed) voor haar rekening genomen.

Jaarverslag 2015 en Financieel verslag 2015 op website vermeld

Op de website, onder het hoofdstuk “Steun de Vrienden van Suriname” , is het jaarverslag 2015 en het financieel verslag 2015 opgenomen.

Sponsoren gezocht

Momenteel staat onze opslagloods weer erg vol, omgekeerd evenredig is de kas van de stichting leeg. Het zou daarom erg fijn zijn als de Stichting financieel ondersteund wordt zodat wij door kunnen gaan met het helpen van hulpbehoevenden in Suriname. Elke bijdrage is welkom. (RABO-bankrekeningnummer NL53RABO0362966796 te Tiel t.n.v. Vrienden van Suriname) De Stichting “Vrienden van Suriname” wordt door de Belastingdienst als een ANBI stichting erkend zodat giften aftrekbaar zijn van Belastingen.


4 juli 2015

Oud Onderwijs vakbondsman en Suriname liefhebber Ton ROLVINK overleden

Zeer onverwacht is in Tiel overleden dhr Ton Rolvink. Hij was oa oud leraar en oud vakbondsbestuurder onderwijs. Hij had een passie voor onderwijs, sport en Suriname. Deze passies komen samen in de Stichting “Vrienden van Suriname”. De nabestaanden meldden dat Ton niet “van de bloemen was”. Zij hebben aangegeven dat, als men iets wil geven, men Ton het meeste plezier zou doen door een donatie aan de stichting “Vrienden van Suriname” te doen. Rekening nummer NL53RABO0362966796 ovv Ton Rolvink.


1 juli 2015

Stichting “Vrienden van Suriname” start jeugdproject

Informatie les op school

Afgelopen maanden is de stichting gestart met een jeugdproject. Dat houdt onder andere in dat de jeugd uit Tiel informatie krijgt over Suriname en de Surinaamse samenleving. In dat kader werd aan de bovenbouw leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool (PWA) te Tiel een informatie les gegeven. De kinderen reageerden enthousiast en stelden veel vragen. De media besteedden veel aandacht aan de actie. Zo maakte TV Tiel opnames: StadsTV Tiel Actueel - Jeugdproject Vrienden van Suriname van start:

Verzamelen van hulpgoederen

Er is veel speelgoed en kleding verzameld ten behoeve van de jeugd in Suriname. Hulp bij het inladen van een container: Afgelopen week was het zover en konden we een container met hulpgoederen gaan laden. Veel schoolmeubilair, speelgoed maar ook verbandmiddelen rollators en rolstoelen werden ingeladen. Het internationaal transport bedrijf Berkman uit Barendrecht verzorgt het transport. De container zal met het vrachtschip Mv CMA CGM Aristote vervoerd worden en op 21 juli in Suriname aankomen. Het merendeel van de goederen zal naar het district Commewijne gaan.

inladen

Surinaamse Jeugd actief bij uitladen en distributie hulpgoederen

Het is de bedoeling dat Surinaamse jeugd meehelpen bij het uitladen van de container en mede zorgen voor de distributie. Hiervan zullen foto’s gemaakt worden die weer aan de PWA school ter beschikking worden gesteld.

Sponsoring is noodzaak

De Stichting “Vrienden van Suriname” kan dit project uitvoeren door een financiële bijdrage van de Stichting “Burgerweeshuis Tiel”. Deze Stichting ondersteunt veel jeugdprojecten (jeugd tot 28 jr) en projecten met gehandicapten. Daarnaast werd een bijdrage ontvangen van de PWA school en van Dyntatronic Computers uit Amsterdam. Exporteur Berkman stelde de container met de nodige korting ter beschikking. De loods in Tiel staat overigens nog steeds vol met oa schoolmeubilair, rolstoelen, verbandmiddelen, sportkleding ed. Sponsoring van een volgende container is dringend gewenst.


19 februari 2015

Jeugdproject “in wording”

Samen met zoveel mogelijk Tielse jeugd (van 10 tot 27 jaar) wil de Stichting “Vrienden van Suriname” een project starten dat gericht is op enerzijds kennisverrijking en anderzijds integrale samenwerking om hulp te bieden aan schoolgaande jeugd in Suriname. De directie van de Prins Willem Alexanderschool te Tiel heeft aangegeven graag aan dit project mee te willen werken.

Nader informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Opslagloods staat vol, financiële hulp gezocht.

De opslagloods van de Stichting “Vrienden van Suriname” staat vol met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, boeken, rolstoelen, dozen met kleding, lesboeken, sportkleding etc Genoeg om 2 containers te vullen. Het internationale exportbedrijf Berkman Forwarding uit Barendrecht heeft de vervoerder CTU bereid gevonden om samen een deel van de transportkosten te sponsoren. Daarnaast heeft de rederij (CMA-CGM) een mooie geste gedaan in verlaging van vrachtkosten voor 2 grote (40 ft) containers. De totale kosten in Nederland bedragen daarom 4.000 euro. Het ontbreekt de Stichting echter aan voldoende financiën zodat we met spoed op zoek zijn naar sponsoren die een (deel van) deze kosten voor hun rekening zouden willen nemen. Elke hulp is in deze welkom.

Rolstoelen, schoolmeubilair en sportkleding  voor Suriname

De vrienden van de Stichting “Vrienden van Suriname”hebben de laatste maanden niet stilgezeten. Zo werd van het bedrijf Welzorg BV te Veghel een grote hoeveelheid rolstoelen ontvangen. Door het feit dat de leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool een nieuwe school konden betrekken kwam er veel schoolmeubilair vrij. Tientallen tafeltjes, bureaus, kasten ed werden aan de Stichting ter beschikking gesteld. In Suriname zijn de klassen vaak overvol zodat het regelmatig voorkomt dat leerlingen 1 tafeltje moeten “delen”. Het is dan ook plezierig te kunnen melden dat we ook veel stoeltjes hebben ontvangen. Van diverse sportverenigingen werd gebruikte, maar vaak ook nieuwe, sportkleding en –schoenen ontvangen.


Finacnieel jaarverslag 2014 online

De Stichting "Vrienden van Suriname" verstrekt geen beloningen, noch aan vrijwilligers noch aan bestuurders.

Uiteraard probeert de Stichting de mogelijkheden voor het realiseren van de doelstellingen te vergroten door het werven van donatoren ed maar feit is dat de stichting meer een 'doe' stichting, dan een instelling is die zich bezig houdt met het genereren van gelden. Mede door de vele contacten en de pro Deo inzet van bestuurders en vrijwilligers is het mogelijk om ook met weinig geld veel hulp te verlenen. Zo lukt het de Stichting elk jaar om 2 tot 3 sponsoren te vinden ter dekking van transportkosten (ca 4.500 euro) van een container met hulpgoederen naar Suriname. Reële onkosten, gemaakt ten behoeve van de Stichting, kunnen worden vergoed.

De bestuurders hebben aangegeven in beginsel ook geen onkostenvergoeding te willen ontvangen. Verstrekte vergoedingen worden dan ook als gift teruggestort op de rekening van de Stichting.

Details RSIN/fiscaal nummer:812633726
postadres: Ophemertsedijk 5 4007 PA Tiel
Internetadres: www.vriendenvansuriname.nl

Jaarverslagen


10 oktober 2014

Verbandmiddelen, rolstoelen, boeken en schoolmeubilair naar Suriname.

Het is de in Tiel gevestigde Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een sponsor te vinden voor het transport van een grote (40 ft) container met allerlei hulpgoederen, naar Suriname.Het internationale transportbedrijf “Berkman Forwarding” uit Barendrecht bood aan een container tegen kostprijs te transporteren. Dankzij een financiële bijdrage van “Chee juweliers” uit Suriname en een bijbetaling uit de –bijna lege- kas van de Stichting, werd het mogelijk het transport te organiseren. Op zaterdag, 18 oktober as zal een groep vrijwilligers vanaf 10.00 aan de Papesteeg 36 te Tiel de container vullen met dozen verbandmiddelen, rolstoelen, boeken, schoolmeubilair, etc.Het transport zal begin november in Paramaribo aankomen en daar door de vertegenwoordigers van de Stichting worden gedistribueerd.

Inzameling Zomerkleding voor Suriname

In Suriname zijn nog veel hulpbehoevende mensen die heel goed wat kleding kunnen gebruiken. De zomer in Nederland is zo goed als voorbij dus mocht u zomerkleding hebben die u volgend jaar niet meer zal gebruiken willen wij die graag verzamelen en as zaterdag meesturen.. ooral baby – en kinderkleding maar ook volwassen kleding is welkom.


25 februari 2014

ZORGCENTRA RIVIERENLAND SCHENKT TIENTALLEN BEDDEN VOOR SURINAME

De afgelopen maanden hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” niet stil gezeten. Zo hebben we in Amsterdam speelgoed (ca 30 dozen) opgehaald, In Zeist 2 x kleding, in Haaften ca 100 schooltafeltjes en -stoeltjes, in Tiel ca 35 schooltafeltjes en stoeltjes, ca 100 dozen met leesboeken in Zennewijnen, verbandmiddelen in Amsterdam, douche brancard in Culemborg en
"losse" spullen zoals speelgoed, sportkleding, naaimachines etc ingenomen. Volgende week gaan we bij de Stichting “Derdehands” in Apeldoorn nog een vracht speelgoed ophalen en schoolmeubilair in Voorschoten. Van Zorgcentra Rivierenland kregen we een aanbod van ca 35 moderne ziekenhuisbedden inclusief matrassen en nachtkastjes. Deze waren weliswaar gebruikt maar nog in uitstekende staat. Met de hulp van enige vrijwilligers hebben we die afgelopen vrijdag in Veghel opgehaald. Een hele klus. Er was eerst ruimte vrij gemaakt in de opslagloods. Dat moest ook wel want de loods staat nu echt tjokvol.

We hebben dringend behoefte aan sponsoren voor het transport van 2 containers met hulpgoederen naar Suriname. Wie kan meehelpen?

bedden

bedden

Foto's Bart van Doorn

NEDERLANDSE STAGIAIRES OP WEG NAAR SURINAME

Een van de activiteiten van de Stichting “Vrienden van Suriname” is onder andere het helpen van stagiaires aan goede stageplaatsen, onderdak en informatie over Suriname. De afgelopen jaren hebben we veel studenten aan stageplaatsen geholpen. Onder andere op het vlak van onderwijs, zorg, milieu, veiligheid, sport, bestuur etc etc Deze week vertrekken weer 3 jonge studenten medicijnen (onder andere uit Tiel) voor een stage naar Suriname. Zij zullen in Suriname opgevangen worden door de contacten van de Stichting zoals Henk de Vries.


17 december 2013

STICHTING LEVERT KERST CADEAUX AAN BEHOEFTIGE SURINAMERS

Voor de 3e keer dit jaar is het de Stichting Vrienden van Suriname gelukt om een sponsor te vinden voor de transport van een grote (40 ft!!) container vol met allerlei hulpgoederen. In Suriname is nog steeds dringend behoefte aan primaire zaken zoals schoolmeubilair, les- en leesboeken, rolstoelen, rollators, verbandmiddelen etc. Het afgelopen jaar hebben vrijwilligers in allerlei delen van het land, bijvoorbeeld in Amsterdam, Zeist, Eindhoven, Deil, Arnhem, hulpgoederen opgehaald en deze opgeslagen in een loods in Tiel.

Naast schoolmeubilair, lesboeken en kleding werden ook medische hulpgoederen opgehaald. Zo werd van verpleeghuis Vrijthof diverse rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden, met matrassen en kastjes verkregen. De opslagloods stond dan ook behoorlijk vol zodat we erg blij waren met de sponsoring van het transport van een container door het grote internationale baggerbedrijf Boskalis. Een grote groep vrijwilligers heeft vervolgens op zaterdag 23 november een container volgeladen met schoolmeubilair, ziekenhuis goederen, sportkleding, computers, les- en leesboeken etc. De container is vervolgens verscheept naar Suriname en zal op 17 december in Paramaribo aankomen. Daar zullen vrienden van de Stichting de container inklaren en de goederen op de juiste plekken brengen. De meeste goederen zijn bestemd voor de Surinaamse Stichting ADHALY maar ook ter ondersteuning van enige kleine projecten zoals in het district Parra. Het streven is er op gericht om de hulpgoederen nog voor de Kerstdagen afgeleverd te hebben. Dank voor alle vrijwilligers die het afgelopen jaar zowel in Nederland als in Suriname belangeloos bij allerlei activiteiten hebben meegeholpen en daarmee zeer veel behoeftige medemensen geholpen hebben.


23 juli 2013

ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING OP TV TIEL

Op zaterdag, 20 juli 2013 hebben vrijwilligers van de Stichting "Vrienden van Suriname" een grote (40 ft) container volgeladen met allerlei gebruikte, maar nog goede, hulpgoederen. De goederen zijn vrijwel allemaal bestemd voor de Stichting "My Future" van het Mondriaan College te Paramaribo, Suriname. Voor scholen en bibliotheken zijn veel leesboeken (ca 80 dozen) Schooltafeltjes : ca. 150, Schoolstoelen : ca. 150, Grotere bureautafels: 10 met ca 50 stoelen, Schoolboeken (taal/rekenen ed) : ca 15 dozen en ca 30 computers meegestuurd. Voor de ouderen onder andere enige rollators, rolstoelen en een groot aantal dozen met verbandmiddelen en incontinentiematerialen. Uiteraard zijn nog veel meer goederen meegezonden.

TV Tiel heeft van de inlaadactie een opname gemaakt. Deze is te zien op: Zie: https://www.youtube.com/watch?v=gPGfYR7_ZZM&feature=youtube_gdata_player


24 mei 2013

CONTAINER MET HULPGOEDEREN OP WEG NAAR SURINAME

Op zaterdag, 18 mei 2013 hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” een grote (40 ft) container volgeladen met allerlei gebruikte, maar nog goede, hulpgoederen. Zoals ca 150 dozen met leesboeken voor bibliotheken en scholen, ca 130 dozen met lesboeken, ca 150 schooltafels en –stoelen, bureaus, kasten, enige computers, ca 20 dozen met knuffels/ speelgoed en burger kleding, enige rollators en ca 10 dozen met allerlei verbandmiddelen,etc. De hulpgoederen zijn bestemd voor de Vereniging “Sanatan Dharm” Bijzonder Onderwijs te Paramaribo. Daarnaast ook voor enige kleinere sociale projecten zoals de bibliotheek in het district Para. Het transport van de container wordt verzorgd door CMA CGM Holland BV. De verwachte aankomst in Paramaribo zal zijn op 12 juni as. Overigens is er in Suriname, bij allerlei sociale projecten, grote belangstelling voor gebruikte fietsen, zomerkleding, rolstoelen, rollators ed..

7 februari 2013

Stichting "Vrienden van Suriname" zoekt rolstoelen, rollators en andere hulpgoederen.

In november hebben vrijwilligers een grote -40 ft- container volgeladen met allerlei hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, rolstoelen, verbandmiddelen, les- en leesboeken, kleding en dergelijke. Inmiddels is de container in Suriname ingeklaard en uitgeladen. Veel arme en hulpbehoevende mensen werden met deze goederen geholpen. Inmiddels hebben vrijwilligers van de Stichting in diverse plaatsen in Nederland, zoals Venray, Veldhoven, Zeist, Arnhem, weer veel schoolmeubilair leesboeken en kleding opgehaald. Veel leesboeken werd ontvangen van De Boekenlegger uit Tiel. Duidelijk is dat in Suriname grote behoefte is aan ondersteunende zaken op medisch gebied, zoals rolstoelen, rollators, verbandmiddelen. We zijn dan ook erg blij dat het Verpleeghuis Vrijthof onlangs enige rolstoelen, po’s en medicijnkasten schonk. Mocht u nog een rolstoel/ rollator of verbandmiddelen overhebben kan de Stichting daarmee weer anderen helpen. Inmiddels zijn we ook weer bezig met het verwerven van sponsor(s). We streven er naar om de komende maanden weer een grote container met hulpgoederen naar Suriname te verschepen.


1 december 2012

Dieven stelen sportkleding uit opslagplaats Stichting "Vrienden van Suriname"

De afgelopen dagen heeft het dievengilde, kennelijk gebruik makend van een valse sleutel, ook een bezoek gebracht aan de opslagloods van de Stichting te Tiel. Het opgeslagen schoolmeubilair, verbandmiddelen en dozen met lesboeken heeft men laten staan maar de ca 10 dozen en zakken met sportkleding heeft men meegenomen. De shirtjes, broeken, kousen, trainingspakken ed waren deels nieuw en deels gebruikt. De exacte waarde van de gestolen goederen is daarom moeilijk in te schatten. De sportkleding was afkomstig van vroegere giften van onder andere Ajax en PSV. Er zijn maatregelen genomen om verdere diefstallen te voorkomen en bij de politie Tiel is aangifte van de diefstal gedaan.


26 november 2012

Internationaal aannemersbedrijf MNO Vervat stuurt goederen naar Suriname

Dankzij de hulp van het internationaal aannemersbedrijf MNO Vervat is het de Stichting “Vrienden van Suriname” weer gelukt om een grote (40 ft!) container met hulpgoederen naar Suriname te verschepen. Om enige voorbeelden te geven wat zoal in de container werd geplaatst: ca 80 schooltafeltjes en ca 100 stoeltjes, ca 95 dozen met verbandmiddelen (incontinentiematerialen) ca 100 dozen met lesmateriaal, matrassen, rollators, rolstoelen, enige dozen met protheses, sportkleding (onder andere van PSV en Heracles Almelo), kinderkleding, knuffels, speelgoed, ca 100 dozen met leesboeken, ziekenhuismatrassen etc etc. De goederen zijn bestemd voor scholen, ziekenhuizen en diverse (sociale) instanties en instellingen in Suriname. De container gaat mee met de Pacific Mermaid. Afvaart: 22/11 en aankomst in Paramaribo op 2/12. De plaatselijke media hebben veel aandacht aan dit project gegeven, zie onder andere https://www.youtube.com/watch?v=K1KchJ5MJrI&feature=youtube_gdata_player De reportage over het inladen van de container is afgelopen maandag 5 november uitgezonden bij Dichtbij Nederland van de NTR-radio op Radio. http://content1d.omroep.nl/5a7051baafae367926e5291fa3a0b8a1/509a2f2a/radio5/nps/dichtbijnederland/20121105-21.mp3 De Stichting gaat gewoon door met het inzamelen van hulpgoederen zo werd een grote hoeveelheid schoolmeubilair opgehaald en wel in het Limburgse Ohé en Laak, zoals 84 leerling tafels en 60 leerling stoeltjes en schoolborden. Deze goederen zijn geplaatst in de opslag loods te Tiel.


7 november 2012

Container met hulpgoederen onderweg naar Suriname

Afgelopen zaterdag hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer keihard gewerkt om een zeer grote (40 ft!) container te vullen met allerlei, veelal gebruikte maar nog goede, hulpgoederen. Om enige voorbeelden te geven wat zoal in de container werd geplaatst: ca 80 schooltafeltjes en ca 100 stoeltjes, ca 95 dozen met verbandmiddelen (incontinentiematerialen) ca 100 dozen met lesmateriaal, matrassen, rollators, rolstoelen, enige dozen met protheses, sportkleding (onder andere van PSV en Heracles Almelo), kinderkleding, knuffels, speelgoed, ca 100 dozen met leesboeken, ziekenhuismatrassen etc etc. De goederen zijn bestemd voor scholen, ziekenhuizen en diverse (sociale) instanties en instellingen in Suriname. Het transport van deze container naar Suriname wordt mogelijk gemaakt door aannemersbedrijf MNO Vervat uit Nieuw – Vennep. De container zal meegaan op het vrachtschip “Esmeralda” , dit schip zal vertrekken op vrijdag 9 november 2012 met aankomst in Paramaribo op 19 november 2012. De Stichting hoopt begin volgend jaar wederom een container met hulpgoederen te kunnen verschepen. De inzet van de sjouwers werd zeer gewaardeerd en zeker ook de inzet van enige RABO bank medewerksters/ ers. Zij hielpen niet alleen mee met het inladen, maar brachten ook heerlijke, warme, chocolademelk, koffie en koeken mee.Foto Sam Jones Productions Foto Sam Jones Productions


16 oktober 2012

Container met hulpgoederen naar Suriname

Het is erg plezierig om te kunnen melden dat het ons weer gelukt is om een sponsor voor het transport van een grote (40 ft) container naar Suriname te vinden. Het aannemersbedrijf MNO Vervat is namelijk weer bereid gevonden om een container te bekostigen. Op zaterdag 3 november as gaan we de container weer volladen. Rond 19 november zal de container dan in Suriname aankomen.De afgelopen maanden hebben de “Vrienden van Suriname” echt overal in Nederland hulpgoederen opgehaald, verbandmiddelen in Amsterdam, lesboeken in Rotterdam, schoolmeubilair in Utrecht, sportkleding in Kerkrade (Roda JC), Eindhoven (PSV), Almelo (Heracles Almelo), rolstoelen in Tiel, tafels in Geldermalsen, lesboeken in Assen, computers in Geldermalsen etc etc.
In de opslaloodsloods staan ca 150 schooltafels en stoelen, ca 200 dozen met leesboeken, ca 100 dozen met lesboeken, ca 70 dozen met sportkleding ca 75 dozen met incontinentie materialen, tafels, bureaux en kasten,rollators, matrassen, protheses (!!) rolstoelen stoelen etc Kortom meer dan genoeg om een 40 ft te vullen en allemaal hulp goederen waar we veel arme mensen in Suriname mee kunnen helpen.


11 juni 2012

SAMENWERKING TUSSEN STICHTING “BOEKENLEGGER TIEL” en de STICHTING “VRIENDEN VAN SURINAME”

We zijn verheugd te kunnen melden dat er tussen de Stichting Boekenlegger Tiel en de Stichting “Vrienden van Suriname” een mooie vorm van samenwerking is afgesproken. De Boekenlegger in Tiel betreft een tweede hands boekenwinkel.

Sinds 2004 verzamelen en verkopen de vrijwilligers van Stichting De Boekenlegger tweedehands- en antiquarische boeken ten behoeve van het straatkinderenproject Upendo Daima in Mwanza, Tanzania. (zie ook de website: http://www.boekenleggertiel.nl) In Suriname spreekt men de Nederlandse taal en heeft men dringend behoefte aan lees- en lesboeken. Afgesproken is nu dat alle boeken die “De Boekenlegger” dubbel heeft of over heeft, geschonken zullen worden aan de Stichting Vrienden van Suriname. Vervolgens zullen de boeken naar Suriname verscheept worden en aan scholen en bibliotheekjes verstrekt worden. Vooral de scholen en bibliotheekjes in Binnenlandse dorpen van Suriname zitten om allerlei boeken “te springen”. Inmiddels zijn de eerst 5 dozen met boeken ontvangen.

De Stichting heeft al een grote hoeveelheid hulpgoederen zoals schoolmeubilair en verbandmiddelen ingezameld. Het streven is erop gericht om voor de start van het nieuwe schooljaar in Suriname (eind September) opnieuw een grote container - met daarin uiteraard een grote hoeveelheid leesboeken- naar Suriname te verschepen.

STICHTING “VRIENDEN VAN SURINAME” ACTIEF

De laatste maanden heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” niet stil gezeten. In februari is een grote (40 foot) container vol met hulpgoederen naar Suriname verscheept. Vervolgens is in Suriname door de “Vrienden” gezorgd dat alle goederen op de juiste plaatsen terecht kwamen. Inmiddels werd in Nederland weer op verschillende plaatsen hulpgoederen opgehaald.

Zo werd in Bunnik ca 50 schooltafels en –stoeltjes en enige tafels, in Veldhoven een flink aantal computers, in Utrecht enige malen sportkleding en in Amsterdam een grote hoeveelheid (ca 80 dozen) incontinentiematerialen en andere verbandmiddelen opgehaald. In afwachting totdat de Stichting weer een sponsor heeft gevonden ter dekking van de kosten van verscheping (ca 4.000 euro) zijn alle hulpgoederen in de opslagloods in Tiel opgeslagen. In deze loods ligt al een flink aantal bureaus, tafels, stoelen, school meubilair, leesboeken etc opgeslagen.


Verplegers en Verpleegsters Uniformen naar Suriname

Al heel wat jaren is de Stichting “Vrienden van Suriname” werkzaam voor de armen en zieken in Suriname. Naast ondersteuning bij de realisatie van allerlei sociale projecten, zoals de bouw van opvangwoninkjes op het Centrum Opvang Gehandicapte Kinderen in Paramaribo, bouw van bibliotheekje in het Marrondorp Lebidotti, bouw schooltje in het dorp Nieuw Aurora, worden er ook hulpgoederen verzameld en verscheept.

Het betreft een grote variatie aan hulpgoederen, zoals verbandmiddelen, rolstoelen, rollators, maar ook schoolmeubilair, sportkleding en leesboeken


Begin dit jaar kregen we een telefoontje van Arno van Gessel, in het dagelijks leven coördinator magazijn van verpleeg tehuis “Vrijthof”, of de Stichting geïnteresseerd was in een grote hoeveelheid gebruikte, maar nog uitstekende uniformen.

Dat soort goederen kan men in Suriname zeer goed gebruiken zodat we met een klein groepje Vrienden ca 3.000 uniformen hebben opgehaald.
Inmiddels zijn deze goederen, te samen met een enorme hoeveelheid andere hulpgoederen, in een 40 (!) ft container naar Suriname verscheept. Daar aangekomen zijn de goederen verdeeld. Zoals verwacht was de belangstelling voor de uniformen enorm.
De uniformen gingen naar de volgende instellingen:

 • Academisch Ziekenhuis Paramaribo
 • ‘s Landshospitaal
 • Diaconessenhuis
 • Psychiatrisch Centrum Suriname
 • Psychiatrische Instelling
 • Regionale Gezondheidsdienst
 • Dermatologische Dienst
 • Streek Ziekenhuis Nickerie
 • Poli van de politie
 • Vrijwilligersorganisatie die bijstand verleend bij het afleggen van overledenen

Op deze manier doen de uniformen uit Tiel en omgeving weer opnieuw “dienst”. Meer informatie over de Stichting: zie de website www.vriendenvansuriname.nl

Nogmaals bedankt
Will van Rhee
Voorzitter Stichting “Vrienden van Suriname”.

Zeecontainer met hulpgoederen in Suriname

In de loop van de afgelopen periode hebben de Vrienden van Suriname in Nederland weer erg veel hulpgoederen ingezameld. Variërend van schoolmeubilair, computers tot aan lees- en lesboeken, incontinentiematerialen en sportkleding.

Het bekende aannemersbedrijf MNO Vervat stelde een zeecontainer beschikbaar voor het vervoer van al deze goederen naar Suriname. Op maandag 13 februari kwam de container aan in de haven van Paramaribo. Daar verzorgde MNO Vervat, onder leiding van de heer Frans Glorie, ook de gehele inklaring en binnen twee dagen kon men in Suriname de container leeg gaan halen.

De container was neergezet op een ruim terrein van een houtverwerkingsbedrijf. De zoon van onze vriend in Suriname, de oud-politie-inspecteur Soekhlal, stelde zijn bedrijf beschikbaar. Mocht het gaan regenen, dan kon de container zo naar binnen gereden worden.

Vanuit Nederland had de voorzitter van de Vrienden van Suriname, de heer Will van Rhee, allerlei organisaties en instanties geïnformeerd over de komst van de hulpgoederen. Hij bezoekt geregeld Suriname en is goed op de hoogte van de plaatsen waar de nood hoog is. Hij wordt daarin bijgestaan door vertegenwoordigers van de Vrienden van Suriname hier in Suriname.

Deze keer namen Soerinder Sardjoemisre en Henk de Vries in Suriname het stokje over van Will van Rhee. Zij informeerden de Surinaamse organisaties en instanties over de exacte datum en tijdstip waarop zij hun toegezegde spullen konden komen lossen uit de container.

Op donderdag 26 februari, al ver voor de afgesproken tijd, waren tal van vertegenwoordigers aanwezig op het bedrijfsterrein. Met busjes, pick-ups en kleine vrachtwagen waren zij gekomen uit de stad Paramaribo en uit de districten waaronder Nickerie, Commewijne, Para .
Onder het motto “vele handen maken licht werk” hielp een ieder mee om elkaars spullen uit de container te halen. En dat met veel steun van de onvermoeibare vriend van Soerinder die maar heen en weer beleef sjouwen in de steeds langer wordende container.

In een paar uurtjes was de 40ft container geleegd. De volgende organisaties en instanties werden van hulpgoederen voorzien:

Academisch Ziekenhuis Paramaribo
‘s Landshospitaal
Diaconessenhuis
Psychiatrisch Centrum Suriname
Regionale Gezondheidsdienst
Dermatologische Dienst
Streek Ziekenhuis Nickerie

Dozen met kraakheldere witte verplegers/sters uniformen
+
Dozen met Incontinentie materiaal

Vrijwilligersorganisatie die bijstand verleend bij het afleggen van overledenen

10 verplegers/sters uniformen

Poli van de politie

10 verplegers/sters uniformen

Academisch ziekenhuis

20 dozen met verbandgaas

Diaconessenhuis

Diverse medische apparatuur,

Psychiatrische inrichting

Po stoel

Dermatologische Dienst

Computer

Burgerschool te Paramaribo

Schoolmeubilair, pennen, mappen, nietmachines, perforators etc.

Wijkschool, district Wanica

Schoolmeubilair

Crèche in Paramaribo

Overheadprojector, schoolmeubilair, computer

Vrienden van Commewijne t.b.v. diverse scholen en het Lees! Project

Tientallen dozen met lees- en lesboeken

Diaconessenhuis

Dozen met Stoma materiaal

Regionale Gezondheidsdienst - Commewijne

Dozen met Stoma materiaal

Crèche in district Commewijne

Matrassen

Thuis – computer leerproject in Groningen, district Saramacca

3 computers + schoolmeubilair

Bibliotheek project in Para

100 dozen met leesboeken en schoolmeubilair

Kunst instituut “Nola Hatterman”

Computers en schoolmeubilair

Jeugdproject in Wageningen, district Nickerie.

Fietsen en alle materialen (handboog, pijlen, schietschijven e.d. ) voor de handboog sport

St. Vrienden van Commewijne

Rollator

Sportkleding van PSV, FC Utrecht en Ajax

10 tallen dozen met veel nieuwe en nauwelijks gedragen officiële clubtenues zijn verdeeld onder vele sportverenigingen in Paramaribo en in de districten.

Tot slot zijn ook enige individuen geholpen met hulpgoederen, waaronder

Rollator, rolstoel, krukken e.d.


20 januari 2011

Verpleegsters Uniformen (2800!! stuks) vanuit Tiel naar Suriname

De Stichting "Vrienden van Suriname" heeft bij verpleeg / verzorgingstehuis s"Vrijthof" in Tiel diverse apparaten en maar liefst ruim 2800 (!!) verpleegsters / verplegers uniformen opgehaald.

Betaald Voetbal Organisatie PSV schenkt sportkleding

In navolging van de voetbalclubs AJAX en FC Utrecht heeft ook PSV een grote hoeveelheid (nieuwe) sportkleding aan de Stichting geschonken.

Sponsor voor transport van een container met hulpgoederen naar Suriname

Het is de Stichting gelukt om het internationale aannemersbedrijf MNO Vervat uit Nieuw Vennep weer bereid te vinden om de transportkosten voor een 40 ft container naar Suriname te betalen.

as Zaterdag, 21 januari, zullen we de hulpgoederen die in de opslagloods liggen, zoals schoolmeubilair, sportkleding, rolstoelen en natuurlijk de verplegers verpleegsters uniformen, in de container laden. De container zal vervolgens naar Suriname verscheept worden.

Al die hulpgoederen kan men in Suriname in verpleegtehuizen, scholen ed zeer goed gebruiken


11 december 2011

TIELSE SCHOOLBOEKEN NAAR SURINAME

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft van de basisschool “De Waaijer” maar liefst 45 grote dozen met lesboeken ontvangen. De dozen zijn, in afwachting van transport naar Suriname, tijdelijk in de opslagloods geplaatst.

Rolstoelen, computers ed klaar voor verscheping

De Stichting “Vrienden van Suriname” is en blijft actief, zo hebben we in Amsterdam rolstoelen, matrassen en ziekenhuis bedden ed opgehaald, in Den Haag en Veldhoven computers en andere automatiserings benodigdheden, in Utrecht en Amsterdam veel sportkleding.

Leesboeken voor een, nieuw op te zetten, bibliotheek in PARA

In Den Haag hebben we een groot aantal dozen met leesboeken, voor een in het district Para op te zetten bibiotheek, opgehaald.

Integrale, low budget reis naar en door Suriname

Ook in 2012 willen we in de voorjaarsvakantie (eind april begin mei) een 10 daagse integrale, low budget naar en in Suriname organiseren. Tijdens die reis zullen we onder andere een trip in het binnenland van Suriname maken en daar Marron- en Indianendorpen bezoeken.Deze reis staat voor iedereen open, jong, oud, gezinnen en alleen staanden…

Voor meer informatie:

Will van Rhee

Mail adres: wjpvrhee@xs4all.nl


11 juli 2011

HULPGOEDEREN ONDERWEG NAAR SURINAME

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft het aannemersbedrijf MNO Vervat
bereid gevonden een flinke hoeveelheid hulpgoederen naar Suriname te verschepen. Zoals: schoolmateriaal voor voortgezet onderwijs, sportkleding, schoolboeken, leesboeken, damspullen voor de Surinaamse Dambond, computers.
Het transport zal gedaan worden door Fa Cavalier.

Naar verwachting zal de container met hulpgoederen eind juli in Suriname arriveren. De contactpersonen van de Stichting in Suriname zijn geinformeerd en zullen voor een juiste distributie zorgdragen.

SCHOOLMATERIAAL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS SURINAME

De onlangs overleden Jan Krol was eigenaar van het bedrijf “VISUALTEACH” gevestigd in Nijmegen.
De erfgenamen van Jan Krol hebben de Stichting “Vrienden van Suriname”
een grote hoeveelheid nieuw schoolmateriaal voor het voortgezet onderwijs in Suriname geschonken.
Zoals visuele encyclopedieën  in mappen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en scheikunde en 22 prachtige rolsystemen met landkaarten.

Voor de visuele encyclopedieën wordt gebruik gemaakt van overhead projectoren.
De meeste scholen in Suriname beschikken over een projector. De Stichting heeft daarnaast nog enige projectoren aangeschaft.

De waarde van deze goederen bedraagt zeker 12.000 Euro.

Minimaal 15 scholen kunnen met het schoolmateriaal geholpen worden.

DAMSPULLEN VOOR DE SURINAAMSE DAMBOND

De Damsport is in Suriname zowel bij ouderen als bij jongeren er populair. Daarom heft de Surinaamse Dambond de Stichting –via de heer Wimpel- gevraagd om te zien naar allerlei damspullen.

Een oproep aan damliefhebbers om niet meer gebruikte damspullen af te staan had success. Inmiddels heeft de Stichting voor ruim 20 damborden, schijven en klokken ontvangen

HULPGOEDEREN OPGEHAALD IN DIVERSE PLAATSEN

De laatste maanden heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” niet stil gezeten. Zo zijn verschillende vrachten schoolmaterialen in Nijmegen opgehaald, Sportkleding in Zeist en Tiel, Computermateriaal in Veldhoven,
Damspullen in Amersfoort, kleding in Dodewaard, kantoormeubels in Geldermalsen, kantoorspullen ten behoeve van scholen in Zoetermeer etc.

In afwachting van transport naar Suriname zijn de goederen tijdelijk in de opslagloods te Tiel geplaatst.


22 maart 2011

DAMBORDEN ed GEVRAAGD!

De Surinaamse Dambond (SDB) probeert jong en oud een aangename hobby te bieden onder andere door het geven van damlessen.
De belangstelling is erg groot zodat de SDB verlegen zit om 10 damdemonstratieborden inclusief schijven voor het verzorgen van damlessen en damdemonstraties, terwijl voor de organisatie van toernooien ook 20 wedstrijddamborden inclusief schijven en 20 damklokken dringend nodig zijn.

De SDB heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” gevraagd hen te helpen.
Wie heeft nog damborden ed “ergens” liggen die men voor de Surinaamse Dambond wil afstaan?

De “Kromhouters” schenken Cricket attributen.

De Tielse Hockey club “De Kromhouters” heeft in het verleden ook een cricket tak gehad. Aangezien er geen team meer op de been gebracht kon worden heeft men de cricket attributen aan de Stichting geschonken.
In Suriname wordt veel cricket gespeeld zodat de Cricketbond Suriname erg blij met de spullen is.
Inmiddels zijn deze goederen naar Suriname verscheept.

Schoolmeubilair opgehaald bij de A. Bekemaschool in Duivendrecht

Met dank hebben we bij de A Bekemaschool in Duivendrecht weer, gebruikt maar nog zeer goed, schoolmeubilair opgehaald.

Het bestond uit ca 60 stoelen, tafels, kasten en enige  bureaux.  In afwachting van transport naar Suriname zijn de goederen in de loods opgeslagen.
Marco Dekker, de directeur van de school, is gevraagd na te gaan of de school een bijdrage in de transportkosten zou kunnen doen. Hij zei niets toe maar was bereid dit te onderzoeken.

Het schoolmeubilair werd opgehaald met een, gratis ter beschikking gestelde, vrachtwagen van de Fa Dekker uit Veldhoven. Chauffeur de heer Ard Faassen was bereid pro Deo een vrije (carnavals) middag op te offeren om de goederen op te halen. Dank hiervoor.

Stichting ontvangt computermateriaal en fietsen voor Suriname

Een particulier uit Nieuw –Vennep bood de Stichting enige computers (laptops) en fietsen aan. Deze goederen zullen aan een weeshuis en school in Suriname geschonken worden.

We hebben deze hulpgoederen met dank in Nieuw –Vennep opgehaald.

Will van Rhee  www.vriendenvansuriname.nl


27 februari 2011

BRANDWEER BLUSPAK EN -HELM OVERHANDIGD

Zoals eerder gemeld heeft de Brandweer regio Tiel 60 gebruikte, maar nog goede brandweer bluspakken en 40 – helmen beschikbaar gesteld voor de Brandweer in Suriname.

Afgelopen week werd door de voorzitter van de Stichting aan de commandant van de Brandweer te Paramaribo symbolisch alvast 1 blus pak en 1 helm overhandigd.

De media belangstelling voor deze schenking was overweldigend.
Ca 5 TV ploegen, journalisten en radioverslaggevers  waren present.

Henna Draaibaar zorgde ervoor dat  een ploeg van het Jeugdjournaal Suriname ook een opname  maakte.

Zie uitzending van dinsdag, 8 februari.
http://www.jeugdjournaal.sr/broadcast/index.php?broadcast=663&view=media

GEMEENTE TIEL HELPT DE MYTYLSCHOOL IN PARAMARIBO

De Mytylschool in Suriname telt  55 pupillen en is op 11 oktober 2011 jarig. De school bestaat dan: 45 jaar!!!

Ter gelegenheid hiervan wil men een overdekte speelplaats met speel attributen maken.

Men heeft nauwelijks geld en heft daarom de Stichting verzocht uit te zien naar zaken als: rubbertegels, speel attributen zoals schommel, wip , glijbaan etc.

Wethouder Ruud Vermeulen heft namens de gemeente Tiel hierop een gebruikte, maar nog goede glijbaan, twee  veerelementen ( wipkipjes ) en 8 schoolborden beschikbaar gesteld.

De wethouder zal deze hulpgoederen as zaterdag aan de Stichting overhandigen.

AANNEMERSBEDRIJF MNO VERVAT SPONSORT TRANSPORT

Het bekende aannemersbedrijf MNO Vervat uit Nieuw –Vennep is bereid gevonden om de kosten van transport van 1 grote (40 ft) container te sponsoren.

In de loods te Tiel ligt een grote voorraad hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, computers, leesboeken, sportkleding, lesboeken, bureaux, rollators ed opgeslagen.

As Zaterdag worden deze hulpgoederen en natuurlijk de brandweerpakken, -helmen en speelattributen, in deze container geplaatst, waarna de container per schip naar Suriname zal worden vervoerd.
De container zal meegaan op de 'Mexican Bay' welke zal vertrekken op 4 maart 2011 met aankomst te Paramaribo op 14 maart 2011. Daar zullen de hulpgoederen uitgeladen worden en wordt er voor gezorgd dat deze goederen op de juiste plaatsen terecht komen.

Voor nader info: zie de website www.vriendenvansuriname.nl


Vrienden van Suriname weer actief

Vitesse schenkt sportkleding
Brandweerhelmen, sportmateriaal en schoolmeubilair opgehaald.
Rolstoelen naar Suriname

Ondanks het koude weer van de laatste tijd zitten de Vrienden van Suriname niet stil.

Zo zijn bij het distributie centrum van AH te Geldermalsen een flink aantal tafels en stoelen opgehaald.

In Esch hebben we bij de Willibrordusschool 8 mooie lange computertafels, tafels en stoelen opgehaald.

Van een particulier ontvingen we enige sets sportkleding en ca 20 ballen.

De betaald voetbalvereniging Vitesse schonk 9 dozen met allerlei sportkleding

Vanuit Suriname ontvingen we twee dringende oproepen voor een rolstoel.Zo ook van een jongeman met een zogeheten klompvoet die nog niet geholpen kon worden.

Inmiddels zijn deze rolstoelen aan betrokkenen overhandigd.

De regio brandweer heeft onlangs ca 60 brandweerpakken aan de Stichting overhandigd. Nu biedt men ook 40 helmen aan. Uiteraard zijn die in dank aanvaard.


Tielse Brandweerpakken voor Surinaamse Brandweerlieden

Als Brandweerlieden in Suriname branden moeten blussen ontberen zij regelmatig essenti?le materialen. Erger is als zij bij hun gevaarlijk werk zelf niet beschermd zijn.
Het is dan ook erg plezierig dat het Brandweer Korps te Tiel hun collega’s in Suriname te hulp schieten door, via de Stichting “Vrienden van Suriname”, 
60 brandweerpakken beschikbaar te stellen.

Schoolmeubilair van Duivendrecht via Tiel naar Suriname

De Stichting “Vrienden van Suriname” zit niet stil en blijft zich inzetten voor de arme en zwakke medemens in Suriname. Zo is bij de “A. Bekemaschool Algemeen” in Duivendrecht ruim  100 schooltafeltjes en –stoeltjes, lesboeken en enige tafels en kasten opgehaald.
Deze hulpgoederen verkeren nog in een perfecte staat. 
Bij het ophalen van deze goederen warden we belangeloos meegeholpen door Fa Dikker uit Veldhoven die een vrachtwagen met een container beschikbaar stelde.
Chauffeur Leo van Hoof offerde een vrije zaterdag en bestuurde de vrachtwagen.

In afwachting van transport naar Suriname is het meubilair ed tijdelijk opgeslagen in Tiel opgeslagen.

Financi?le hulp nodig om hulpgoederen naar Suriname te vervoeren.

Momenteel ontbeert de Stichting voldoende geld om transport van containers met hulpgoederen naar Suriname te bekostigen.
De directeur van de A. Bekemaschool, de heer Marco Dekker, heeft toegezegd om een deel van de opbrengst van een Goede Doelen actie, die op zijn school gehouden wordt, beschikbaar te stellen.
Dit is echter nog niet genoeg. Wie wil meehelpen? Alle beetjes zijn welkom.
Zie de website www.vriendenvansuriname.nl


SURINAAMSE OORKONDE EN ONDERSCHEIDING VOOR STICHTING

De Voorzitter van de Stichting “Vrienden van Suriname” heeft van de Surinaamse Regering een oorkonde gekregen dit in verband met “de bijdrage aan de groei en ontwikkeling van het Korps Politie Suriname”.

De Liaison Officer van het Korps Politie Suriname , de heer S. Soekhlal, kwam persoonlijk naar Tiel om namens de Minister van Justitie en Politie van de Republiek Suriname, dhr Santokhi, de oorkonde aan de Voorzitter van de Stichting uit te reiken en de daarbij horende onderscheiding op te spelden.

De laatste 10 jaren heeft de Stichting veel kantoormeubilair, zoals bureaux, tafels, stoelen kasten en dergelijke, aan het Politiekorps verstrekt. Daarnaast werd, dankzij medewerking van Sportschool Tenny van den Berg, ook een gymzaal volledig ingericht met fitness toestellen.MEUBILAIR ONTVANGEN VAN AH GELDERMALSEN

Het distributiekantoor van AH had nog een grote hoeveelheid, gebruikt maar nog uitstekend geschikt, meubilair, zoals tafels, stoelen, kasten en dergelijke, staan.

De Stichting heeft het meubilair opgehaald en zorgt er voor dat het “een 2e leven” in Suriname krijgt.

Voor verder informatie over de Stichting: Zie de website www.vriendenvansuriname.nl


Integrale, Low Budget reis naar en door Suriname in 2011.

Een van de doelen / activiteiten van de Stichting "Vrienden van Suriname" is
om Nederlanders kennis te laten maken met Suriname en de Surinaamse gemeenschap.

Dat doen we oa door informatie te verschaffen over Suriname  bv op scholen, rotary bijeenkomsten etc en stagiaires te helpen bij het vinden van een stageplaats in Suriname.
Daarnaast organiseert de Stichting elk jaar een integrale, low budget reis naar en door Suriname.
Ook in 2011 zullen we een dergelijke reis organiseren. En wel  in de zogeheten meivakantie
Wanneer: van woensdag 27 april tot zondag 8 mei 2011.

Voor wie:
Deze reis staat open voor iedereen, jong en oud, gezinnen, vrijgezellen en paren.
De enige voorwaarden zijn dat eenieder zoveel mogelijk meedoet met het programma,  niet te beroerd is om even wat aan te pakken en mee te helpen en niet gaat "mopperen" als men bv eens een keer in een hangmat moet overnachten.
Kortom geen "zeurders".

Indicatie kosten: ca 1.450 Euro pp (kinderen < 12 jaar ca 1.200 Euro)
U zult beslist -weer- een fantastische reis met veel leuke ervaringen meemaken.

Heb je interesse om mee te gaan? Alleen of samen met je partner of gezin?...
Laat dat dan weten per email: wjpvrhee@xs4all.nl

Stichting “Vrienden van Suriname” weer erg actief

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft de afgelopen maand bij tal van scholen en instellingen allerlei hulpgoederen voor Suriname opgehaald.
Zo werden bij een school in Noordwijk enige schoolborden en verschillende dozen met school- leesboeken opgehaald. In Rotterdam en in Tiel werden bij verzorgingstehuizen rollators, rolstoelen, looprekken en dergelijke verzameld.
Van een kinderopvang uit Nijmegen kreeg de Stichting enige kinderbedjes.

Tot slot werd van AH distributiecentrum te Geldermalsen een grote hoeveelheid bureaux, tafels, stoelen, kasten en dergelijke verkregen.
Het transport bedrijf Van den Anker B.V. uit Son stelde een vrachtwagen ter beschikking om dit AH meubilair op te halen en chauffeur Wim van Kollenburg verleende belangeloos zijn medewerking.

Felicitaties President Venetiaan bij Receptie 12 ½ jarig Jubileum

De Stichting “Vrienden van Suriname” is al meer dan 12 ½ jaar actief voor Suriname en de Surinaamse gemeenschap. Ter gelegenheid daarvan heeft de Stichting onlangs in Suriname een receptie gehouden.

De receptie werd in een plezierige sfeer bij het Eco Resort hotel te Paramaribo gehouden. Bij de vele attenties die de Stichting ontving was ook een prachtig bloemstuk met de hartelijke felicitaties van de President van Suriname, Ronald Venetiaan. Ook Mevrouw Venetiaan verraste de Stichting met haar felicitaties.

Receptie met groep

Foto met receptie


11 maart 2010

Stichting "Vrienden van Suriname" 12,5 jaar actief: Jubileumreceptie

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse Samenleving.De “Vrienden” zijn al meer dan 12,5 jaar op allerlei manieren actief om dat doel te bereiken.
Zo is in die jaren is een flink aantal containers met hulpgoederen, zoals schoolmeubilair, sportkleding, rolstoelen, ed naar Suriname verstuurd, zijn sociale projecten ondersteund, bijvoorbeeld de bouw van woningen op het centrum Opvang Gehandicapte Kinderen (SOGK), de realisatie van een bibliotheekje in Lebidoti, de renovatie van het Kerkje in Abenaston, is meegeholpen bij de renovatie van het openbare zwembad in Nickerie etc. etc.
Het feit dat de “Vrienden” zich al meer dan 12,5 jaar inzetten voor Suriname en de Surinaamse gemeenschap willen we niet zo maar voorbij laten gaan. Vandaar dat wij een eenvoudige receptie houden en wel bij het Eco Resort Hotel te Paramaribo, op donderdag 25 maart as van 20.00 tot 22.00 uur.

JUBILEUMREIS

Een maal in de 3 jaar gaat de groep “Vrienden” naar Suriname om daar diverse projecten die al gerealiseerd zijn en nieuwe projecten te bekijken. Tevens wordt dan een mooie trip naar het binnenland van Suriname gemaakt.
Dit jaar wordt de reis voor de 5e keer gemaakt. (van woensdag 17 maart tot maandag 29 maart) De “Vrienden” zijn dan ook al meer dan 12,5 jar actief bezig voor Suriname en de Surinaamse gemeenschap. De groep komt nooit met lege handen. Ook nu worden veel sportteneu’s, tassen met baby- en kinderkleding en dergelijke meegenomen.

Officiele Ingebruikname Veldverlichting

In goede samenwerking met de fa Oostendorp is het de laatste jaren gelukt om tegen zo laag mogelijke kosten op diverse sportvelden in Suriname verlichting aan te brengen.
Dagblad De Ware Tijd meldde:
Bewoners van Leiding 8a die naar een clubgebouw en sportcentrum willen in de avonduren, kunnen dit nu doen in het volle licht. Met een druk op de knop door minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen is een droom werkelijkheid geworden voor voorzitter Asha Dwarka van de Sport- Sociale- en Culturele buurtvereniging 'Anand'. Middelen uit het
Staatsolie Sportfonds en een wezenlijke bijdrage van de Nederlandse stichting 'Vrienden van Suriname' hebben de verlichting mogelijk gemaakt.


9 maart 2010

KLEDING VOOR MAJORETTE KORPS “CUPIDO”

Dankzij de hulp van de liaison politie inspecteur dhr S. Soekhlal is het gelukt om twee grote (40 ft!) containers met hulpgoederen –schoolmeubilair, rolstoelen, sportkleding, bureaus etc. etc-  naar Suriname te verschepen.

Het is altijd plezierig als de Stichting mensen in Suriname kan helpen, die door het organiseren van allerlei activiteiten, de Surinaamse jeugd belangeloos  opvangen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de leiding van het Majorettekorps Cupido.In de containers zaten onder andere diverse majorette attributen en –kleding voor het Majorettekorps. Deze goederen werden met veel enthousiasme door de kinderen ontvangen.

SCHOOLMEUBILAIR VOOR HET INDIANENDORP DONDERSKAMP

In de containers bevond zich ook een grote hoeveelheid schoolmeubilair. De kapitein van Donderskamp had onlangs aan de Stichting wat schoolmeubilair voor de school in zijn dorp gevraagd. Ongeveer 40 schooltafeltjes en – stoeltjes werden aan Donderskamp overgedragen.

Meubilair, spellen, computers, sportkleding etc. voor Santo Boma

Alweer enige tijd geleden had de directie van de strafgevangenis Santo Boma aan de Stichting hulp gevraagd. Men had behoefte aan zaken als sportkleding, spellen, meubilair en dergelijke. Via de heer Soekhlal is het gelukt eindelijk aan deze vraag tegemoet te komen en een grote vracht aan spellen, sportkleding, meubilair etc etc te verstrekken. Overigens ging een deel van het meubilair –tafels, stoelen e.d.- naar enige politiebureaus.


24 februari 2010

Sociaal sportproject bij buurt- en sporvereniging Anand

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft mede er voor kunnen zorgen dat bij de zeer actieve buurt- en sportvereniging ANAND, in de wijk Leidingen 8a te Paramaribo, een hoofdveld en een bijveld van verlichting werden voorzien.

Door deze veldverlichting wordt het deze bruisende vereniging mogelijk gemaakt om
ook in de avonduren sport en spel activiteiten aan te bieden.

Cor Lie a Kwie overleden

Toch nog onverwacht is een van de oude vrienden van de Stichting in Suriname, Cor Lie a Kwie aan een slopende ziekte overleden. Vanaf het moment dat “De Vrienden” actief werden voor Suriname en de Surinaamse gemeenschap, nu alweer zo’n 12,5 jaar geleden,  heeft Cor ons met raad en daad ter zijde gestaan. Cor was een steunpilaar en had een groot organisatie talent. We missen in hem een raadgever, steun en toeverlaat maar bovenal een “mati”.
In dagblad “De Ware Tijd” werd een condoleance advertentie geplaatst.
De voorzitter van De Vrienden heeft de begrafenis van Cor bijgewoond en zijn echtgenote, familieleden en vrienden namens de Stichting sterkte met dit verlies toegewenst.
Rust zacht beste Cor!


24 januari 2010

Twee containers met hulgoederen op weg naar Suriname

Zoals jullie weten ondersteunt de Stichting “Vrienden van Suriname” tal van sociale / sportprojecten in Suriname.
Ook verzamelt de Stichting hulpgoederen zoals schoolmeubilair, rolstoelen, sportkleding etc

Totdat we die goederen kunnen verschepen liggen die opgeslagen in een loods te Tiel.
Momenteel staat de loods vol met schoolmeubilair, boeken, sportkleding, computers, rolstoelen etc etc.
Het is daarom plezierig te kunnen melden dat het gelukt is om, met hulp van de politie liaison officer de heer Soekhlal van het Korps Politie Suriname, transport naar Suriname te regelen.

Zaterdag komt een vrachtwagen met 2 (40 ft)  zeecontainers de hulpgoederen ophalen waarna ze verscheept worden.
Naar verwachting zullen de containers medio februari in Paramaribo aankomen.
De hulpgoederen gaan naar enige scholen en de (jeugd) penitiaire inrichting.

REALISATIE VAN SOCIAAL SPORT PROJECT

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft kunnen regelen dat bij een buurt- en sportvereniging in de wijk Leidingen (Paramaribo) twee sportvelden voorzien worden van verlichting. Dit biedt deze buurtvereniging ondermeer de mogelijkheid om ook in de avonduren sportactiviteiten aan te bieden.
Dit project wordt tegen kostprijs uitgevoerd. Daar waar mogelijk worden de kosten lag gehouden, zo wordt gebruik gemaakt van occasion masten en worden de werkzaamheden pro Deo verricht. Het project wordt financieel ondersteund door Staatsolie Suriname.

JUBILEUMREIS VAN “DE VRIENDEN”

Eén maal in de 3 jaar gaat de groep “Vrienden van Suriname” naar Suriname. Daar wordt dan een bezoek gebracht aan allerlei projecten en wordt tevens een avontuurlijke, binnenlandse trip gemaakt. Op 17 maart as vertrekt de groep voor de 5e maal naar Suriname.
Tijdens deze jubileumreis zal een kleine receptie worden gehouden waarbij stilgestaan wordt bij het feit dat nu alweer 12 1/2 jaar allerlei sociale- en sportactiviteiten ten behoeve van Suriname en de Surinaamse samenleving worden verricht.
Vorig jaar heeft de toenmalige Ambassadeur spontaan aangeboden de receptie in de, grote, tuin van de Ambassadeurswoning te houden.
De groep wordt op 29 maart terug verwacht.

21 december 2009

LEERLINGEN VAN DE MOLENWERF HELPEN KINDEREN IN SURINAME

De leerlingen van openbare basisschool de Molenwerf uit Tiel hebben dit jaar een een prachtige kerstactie georganiseerd. Zij zijn de laatste weken langs de deur gegaan om zelfgemaakte kerstkaarten te verkopen.

Grote kans dat de post u een dezer dagen een kerstkaart van de Molenwerf komt brengen want het is de leerlingen namelijk gelukt om maar liefst 5200 kerstkaarten te verkopen en daarmee een netto bedrag van 650 euro weten op te halen.

De opbrengst van deze actie gaat geheel naar de Stichting "Vrienden van Suriname". Deze Stichting probeert daar waar mogelijk hulp te verlenen in Suriname, onder andere door allerlei sociale projecten in Suriname te ondersteunen. Momenteel is de Stichting actief om geld bij een te halen om een schooltje te bouwen in het Indianendorp Kwamalasamutu. Afgelopen week hebben leerlingen aan de voorzitter van deze Stichting een cheque van 650 Euro overhandigd. 

Molenwerf overhandiging

26 november 2009

KINDEREN VAN DE OBS De Molenwerf IN TIEL STARTEN KERSTACTIE

Elk jaar organiseren de kinderen van de Molenwerf te Tiel een kerstactie. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar maken de kinderen zelf kerstkaarten die zij vervolgens verkopen. De opbrengst gaat naar de Stichting “Vrienden van Suriname” .
Afgelopen maandag hebben Ben en Will van Rhee in 3 klassen van de Molenwerf les gegeven over Suriname, de Surinaamse gemeenschap en de activiteiten van de Stichting.
Alle kinderen waren erg leergierig en enthousiast.

DE REGENBOOG UIT TIEL SCHENKT SCHOOLMEUBILAIR AAN SURINAME

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft een grote hoeveelheid schoolmeubilair ontvangen van de OBS De Regenboog uit Tiel. Het meubilair bestaat uit ca 40 schooltafeltjes en –stoeltjes, tafels, kasten en leesboeken.

Binnenkort zullen deze hulpgoederen per zeecontainer naar Suriname verscheept worden. In Suriname is nog grote behoefte aan schoolmeubilair dus deze gift is –zo vlak voor Sinterklaas en Kerst- van harte welkom.

VRACHTWAGEN MET SPORTSPULLEN UIT DRENTHE VIA TIEL NAAR SURINAME

Via Vrienden uit de provincie Drenthe (oa uit Rolde/Balloo) heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” een vrachtwagen vol sportkleding, voetballen, leesboeken, computers en schoolmeubilair ontvangen. Al deze hulpgoederen zijn tijdelijk, in afwachting van zeetransport naar Suriname,  in Tiel opgeslagen.

MAAK KENNIS MET SURINAME EN DE SURINAAMSE GEMEENSCHAP

Om Nederlanders kennis te laten maken met het prachtige natuurschoon in Suriname en met de veelzijdige en zeer vriendelijke Surinaamse bevolking, organiseert de Stichting elk jaar
een interactieve, low budget reis –voor jong en oud-  naar en door Suriname. Zo ook in 2010.
Heeft u interesse in een onvergetelijke reis?
Neem dan contact op met de Stichting “Vrienden van Suriname”
Website www.vriendenvansuriname.nl


5 oktober 2009

Schoolmeubilair voor Suriname

Op zaterdag 3 oktober 2009 heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” een grote hoeveelheid schoolmeubilair opgehaald in Duivendrecht. Dit meubilair werd beschikbaar gesteld door de A. Bekemaschool. Het transport gebeurde met een grote vrachtwagen, beschikbaar gesteld door de Fa. Van Dongen Transport uit Maasdijk.

De directeur van de A. Bekemaschool, de heer Marco Dekker, had voor enige vrijwilligers gezorgd.Het materiaal bestond voornamelijk uit schooltafeltjes en -stoeltjes maar ook werktafels, tv's en gymnastiek spullen. De vrachtwagen was tot de nok toe vol.

Na een hartelijk afscheid hebben we de goederen rechtstreeks vervoerd naar Rotterdam waar Dhr. Cees Verschoor van de Stichting Schoolhulpproject Suriname ons verwelkomde. Hij was erg blij met de in goede staat verkerende materialen. In de opslagloods te Tiel had de stichting Vrienden van Suriname ook nog ca 150 schooltafekltjes en – stoeltjes staan. Die goederen zijn vorige week al opgehaald en naar Rotterdam gebracht.

Alle hulpgoederen zullen zo spoedig mogelijk worden verscheept naar Suriname.

Graag willen wij de mensen, die ons hebben meegeholpen, hartelijk bedanken.

5 oktober 2009

REIS NAAR EN DOOR SURINAME

Een van de activiteiten van de Stichting “Vrienden van Suriname” is Nederlanders kennis te laten maken met Suriname en de veelzijdige Surinaamse gemeenschap. Dit doen we door

 • op allerlei bijeenkomsten informatie te verschaffen, lessen op scholen te verzorgen ed

 • te zorgen voor stageplaatsen voor studenten

 • "low cost" reizen naar Suriname te verzorgen, tijdens die reis wordt met name aandacht geschonken aan de wijze waarop de Surinaamse gemeenschap met haar vele entiteiten met elkaar omgaat, er worden Indianendorpen, Javaanse dorpen en Marron dorpen bezocht, scholen, moskee, tempels, synagoge kathedraal ed

Elk jaar hebben we een dergelijke reis voor jong en oud verzorgd. Dat doen we ook in 2010.

Deze Reisgroep, “Families Vrienden van Suriname”, vertrekt op woensdag 28 april 2010 heen en komt vrijdag 7 mei 2010 retour.

We zullen zorgen voor een mooi, avontuurlijk programma maar anderzijds toch ook op de financiën letten.

De kosten voor de reis, inclusief binnenlandse trips en hotelkosten, zullen voor een volwassene naar verwachting tussen de 1.400 en 1.500 euro bedragen.

Er zal tijdig een informatie / kennismakings bijeenkomst met de groep worden georganiseerd.

Wie wil deze fantastische trip meemaken?.

Je kunt je interesse kenbaar maken via email: wjpvrhee@xs4all.nl

Wij horen graag van je.

Zie ook de website www.vriendenvansuriname.nl

30 september 2009

Schoolmeubilair uit TIEL naar SURINAME

Op zaterdag 26 september as zal de Stichting “Vrienden van Suriname” er weer voor zorgen dat een container met schoolmeubilair, schoolboeken, computers en dergelijke in Tiel opgehaald kan worden.
Deze hulpgoederen zullen dan in de loop van de volgende maand door de Stichting SHPS uit Rotterdam, naar Suriname verscheept worden.
In Paramaribo komen de spullen terecht bij scholen die zitten te springen om
Deze hulpgoederen.
Het is dit jaar al de 3e container met schoolspullen die vanuit Tiel naar Suriname verscheept wordt. Iedereen die op zaterdagochtend, 26 september as even mee wil helpen is van harte welkom. We beginnen om 09.30 uur en verwachten om 10.30 uur klaar te zijn. Plaats: oude Fruitloods aan de Papesteeg te Tiel

Bestuurswissel

Onze secretaris, Henk de Vries, heeft zich eind 2008 in Suriname gevestigd.
Hij heeft daarom de wens geuit zijn bestuursfunctie neer te leggen.
We hebben begrip voor zijn situatie waardoor we aan dit verzoek –hoewel niet van harte- gehoor gegeven hebben.
Wij danken Henk voor zijn inzet en vele werkzaamheden tbv de Stichting en wensen hem veel succes in Suriname.
In Ron Eliёns denken wij wederom een goed en betrokken bestuurslid te hebben verkregen.

18 augustus 2009

Schoolmeubilair voor Suriname.

Ook in deze mooie zomerweken zitten de “Vrienden van Suriname” niet stil.
Bij de basisscholen “De Schapendel” uit Noordwijk en “Maria Goretti” uit St Joost (Limburg) werden ruim 130 schooltafeltjes en –stoeltjes en enige lerarentafels opgehaald.

Het schoolmeubilair is tijdelijk in Tiel opgeslagen. Naar verwachting zal het volgende maand naar Suriname verscheept worden.

Informatie avond Rotary Club Tiel

Deze maand werd tijdens een bijeenkomst van de Rotary Club Tiel informatie verstrekt over Suriname en de activiteiten van de Stichting.
Er kwamen positieve reacties van de toehoorders.
Na afloop werd aan de Stichting gevraagd om een paar projecten in te dienen die dan beoordeeld worden op de vraag of de uitvoering voor financiële ondersteuning in aanmerking kunnen komen.

Mocht men meer willen weten over de Stichting:
zie website:  www.vriendenvansuriname.nl

of email: wjpvrhee@xs4all.nl


17 juni 2009

Container met schoolmeubilair, leesboeken en Medische Hulpgoederen op weg naar Suriname.

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft de afgelopen maanden ca 450 schooltafels en –stoelen opgehaald bij de “Montessorischool” en de O.B.S. De Regenboog uit Tiel en de school “De Leeuwenkuil” in Beneden Leeuwen.

Een groot deel van dit schoolmeubilair is al eerder naar Suriname verscheept.

In samenwerking met de Stichting DSV en de Stichting Schoolhulpproject Suriname uit Rotterdam worden volgende week ca 200 tafeltjes en stoeltjes, een grote hoeveelheid kinder leesboeken en enige dozen met medische hulpgoederen, naar Suriname verscheept.
De Stichting DSV en de Stichting Schoolhulpproject Suriname houden zich specifiek bezig met het transport van schoolmeubilair naar Suriname.

OBS de Regenboog uit Tiel schenkt schooltafeltjes en –stoeltjes.

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft van de OBS de Regenboog uit Tiel 40 Schooltafeltjes en – stoeltjes ontvangen. Dit schoolmeubilair wordt binnenkort verscheept naar Suriname.

15 mei 2009

Onderzoek naar Samenwerkingsverband tussen St Zorgcentra Rivierenland (“Vrijthof”) en het Verzorgings- en Verplegingstehuis “Ashiana” te Paramaribo

Met de ondersteuning van de Stichting “Vrienden van Suriname” onderzoekt de Stichting Zorgcentra Rivierenland (“Vrijthof”) uit Tiel momenteel de samenwerkingsmogelijkheden, waaronder kennis- en informatie uitwisseling, met het Verzorgings- en Verplegingstehuis Ashiana uit Paramaribo (Suriname).

In een eerder gesprek tussen de voorzitter van de Stichting “Vrienden van Suriname”, Will van Rhee,  met de directeur van “Vrijthof”, de heer F. van Es, was gebleken dat er vanuit “Tiel” interesse was in de mogelijkheid van zo’n samenwerking.
Tijdens zijn recent verblijf in Suriname heeft Will van Rhee hierover gesproken met de plv directeur van Ashiana, dhr Kromoredjo.

De bedoeling is dat er jaarlijks gedurende een periode van ca 3 weken een uitwisseling plaatsvindt van 2 of 3 medewerkers/sters tussen beide instellingen. Op die manier kan gewerkt worden aan een goede vorm van informatie- en kennis uitwisseling.

Dhr Kromoredjo reageerde enthousiast op dit idee.

Er vindt thans onderzoek plaats op welke wijze deze vorm van samenwerking gerealiseerd kan worden. Uiteraard zal de Stichting "Vrienden van Suriname" daarbij, waar mogelijk en gewenst, behulpzaam

10 april 2009

GUUS HIDDINK NIEUW LID VAN DE STICHTING

Toegetreden tot het Comité van Aanbeveling

De Stichting “Vrienden van Suriname” maakt gebruik van een Comité van Aanbeveling.
Hierin zitten ondermeer Mevrouw Erica Terpstra, voorzitster NOC/NSF en de bekende entertainer de heer Jörgen Raymann.
Ook was lid de vorig jaar overleden KNVB bondsvoorzitter dhr Jeu Sprengers.

De Stichting heeft de top voetbalcoach de heer Guus Hiddink bereid gevonden om deze open plaats in te nemen.

SCHOOLMEUBILAIR NAAR SURINAME

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft de afgelopen maanden ca 400 schooltafels en –stoelen opgehaald bij de “Montessorischool en de school “De Leeuwenkuil” in Beneden Leeuwen.  In samenwerking met de Stichting DSV uit Rotterdam worden binnenkort ca 200 tafeltjes en stoeltjes, naar Suriname verscheept.
Daar komt het meubilair in 4 scholen die om de tafeltjes en stoeltjes zitten “te springen”.

De Stichting DSV houdt zich specifiek bezig met het transport van schoolmeubilair naar Suriname.

25 februari 2009

Stichting realiseert Computerleslokaal in Binnenland van Suriname

het Tonka eiland, gelegen in het binnenland van Suriname, heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” een computer leslokaal gerealiseerd.

Onder grote belangstelling van hoogwaardigheidbekleders en de media -er waren verschillende TV stations waaronder het “Jeugdjournaal”, radiostations en journalisten aanwezig- is vorige week aan de eerste 20 Marron kinderen les gegeven in de basisvaardigheden van een computer.

Veel van deze kinderen hadden nog nooit een computer gezien laat staan mee gewerkt.

Duidelijk is echter dat in de huidige tijd kennis en gebruik van computers zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de jeugd in Suriname is.

Elk laatste weekend van de maand komen telkens 20 kinderen, in de leeftijd van 12-14 jaren, naar Tonka eiland om daar te leren wat je zoal met een computer kunt doen en hoe een computer te bedienen.
De leerlingen van het Lek en Lingecollege uit Culemborg hebben via acties gezorgd voor 2 computers. Deze worden op de scholen van de kinderen geplaatst zodat men na het lesweekend ook op school nog wat kan blijven oefenen.

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft de computers van individuen maar ook van bedrijven verkregen. De computerdeskundige, Hans Beekman, van het in Tiel gevestigde automatiseringsbedrijf “educo-media” heeft alle computers nagekeken en geschikt gemaakt voor het leslokaal op Tonka eiland.

Zwembad in Nickerie (West Suriname) weer geopend dankzij steun Stichting

Door slecht onderhoud was het enige openbare zwembad in de plaats Nickerie in West Suriname al enige tijd gesloten. Dit betekende dat kinderen geen zwemles kregen en bijvoorbeeld ook gehandicapten geen enkele gelegenheid hadden om in het zwembad wat verkoeling te vinden.

Nickerie is met ca 40.000 inwoners de op een na grootste plaats in Suriname. Er heerst grote werkeloosheid en veel mensen zijn zeer arm.

Een groep vrijwilligers uit Nickerie besloot daarom de schouders onder dit project te zetten.
Men benaderde de Stichting “Vrienden van Suriname” met het verzoek om de materialen die nodig waren voor de renovatie van kleedlokalen, douches en toiletten beschikbaar te stellen. De werkzaamheden zelf zou de groep vrijwilligers op zich nemen.

Omdat er veel aan zelfwerkzaamheid werd gedaan en ook dat het belangrijk wordt gevonden dat kinderen en gehandicapten zwemles krijgen, heeft de Stichting dit verzoek gehonoreerd. Vorige week hebben de voorzitter en de secretaris van de Stichting een bezoek aan het gerenoveerde zwembad gebracht. Een grote groep blije kinderen verwelkomde de gasten.

De delegatie was onder de indruk op welke wijze men, met relatief weinig middelen, de renovatie had voltooid.

Warm Welkom bij Bezoek aan Kisoensinghschool en Monkou School in Nickerie

Tijdens ons verblijf in Nickerie bezochten we nog 2 schoolprojecten. Op beide scholen werden we hartelijk verwelkomd. Een van de leerlingen van de Kisoensinghschool las het volgende gedicht voor:
    
                                     Wij, Kinderen

                      Laten wij onze plichten op een rijtje zetten
                     En niet vergeten op onze rechten te letten

                     Wij moeten vaak heel veel ontberen,
                     Maar toch moeten wij blijven leren

                     Bescherming en liefde hebben wij nodig,
                     Haat is altijd overbodig

                     Wij moeten streven
                     Onze mening beleefd te geven

                     Wij moeten goed eten, groeien als kool,
                     Want wij moeten presteren op school

                     Liefst zitten wij zonder zorgen,
                     Wij zijn toch het volk van morgen?

Scholen in Tiel, Culemborg en Beneden Leeuwen in contact met scholen in Suriname.

De leerlingen van de Montessorischool in Tiel, het Lek en Linge college te Culemborg en de Leeuwenkuil uit Beneden Leeuwen gaan binnenkort per email contact onderhouden met leerlingen van dezelfde leeftijd en studieniveau van scholen in Suriname.

Bedoeling is dat de leerlingen elkaar op deze wijze leren kennen en begrip krijgen voor de situaties waarin men verkeert.

Schoolmeubilair opgehaald: gezamenlijke actie van grote groep vrijwilligers

Op zaterdagochtend 21 februari heeft een grote groep vrijwilligers meegeholpen om bij de school “De Leeuwenkuil” in Beneden Leeuwen het oude, maar nog zeer geschikte, schoolmeubilair op te halen. In deze week krijgt de school namelijk nieuw meubilair.

Meer dan 300 schooltafeltjes en – stoeltjes, bureaux etc werden opgehaald en naar Tiel getransporteerd. Die ochtend werd ook bij de Montessorischool schoolmeubilair, waaronder bibliotheekkasten, opgehaald.

Van de directeur van de woningstichting SCW te Tiel is toestemming gekregen om het meubilair tijdelijk -in afwachting van transport naar Suriname-  in een van de veilinghallen op te slaan.
 


12 februari 2009

Inspectiebezoek Suriname

Van woensdag 28 januari tot 8 februari bezoekt de voorzitter van de Stichting, Will van Rhee, Suriname om daar, samen met de secretaris, de heer Henk de Vries,  enige projecten te starten en te inspecteren en om gesprekken over nieuwe activiteiten te voeren.
Zo zal op vrijdag 30 januari een officiële start gemaakt worden met het automatiserings -project voor de jeugd op het Tonka eiland. Tevens zullen enige aanvragen voor ondersteuning in Nickerie nader onder de loep genomen worden. Ook wordt bezien of mee gewerkt kan worden aan de bouw van een schooltje in het Indianendorp Kwalamasamutu (bij de Braziliaanse grens).
Tevens zullen de laatste afspraken voor de integratie reis, die de Stichting van 24 april tot 6 mei, gemaakt worden.

Rolstoelen opgehaald.

Van het tehuis “Avondlicht” te Hoorn hebben we 17 gebruikte maar nog goede rolstoelen met allerlei accessoires ontvangen.

Majorettekleding

Op onze oproep om gebruikte, maar nog goede, majorettekleding beschikbaar te stellen voor Suriname, is door verschillende majorettegroeperingen enthousiast gereageerd.
We hebben “in heel Nederland” majorettekleding opgehaald, zoals in Maastricht, Siddeburen, Renkum, Vaassen, Wezep en Geldermalsen. Het leuke is ook dat diverse besturen van majorettekorpsen per email contact hebben gelegd en adviezen verstrekken.

Container met hulpgoederen naar Suriname

Zoals gemeld hebben we in Hoorn 17 uitstekende rolstoelen opgehaald. In Tiel hebben we van diverse particulieren een grote hoeveelheid speelgoed en spellen ontvangen. Binnenkort gaat een container met hulpgoederen naar Suriname. In die container oa schoolmeubilair, computers, kleding, speelgoed en spellen.

De “Leeuwenkuil” schenkt schoolmeubilair

De lagere school, “de Leeuwenkuil” in Beneden Leeuwen heeft de Stichting maar liefst ruim 280 schooltafeltjes en –stoeltjes en kasten  (voldoende voor een school met 8 klassen) geschonken. Veel scholen in Suriname kampen met een groot tekort aan schoolmeubilair dus deze schenking komt zeer goed van pas.

Brugklas ORS Lek en Linge College start “Suriname project”

Zoals in 2008 verzorgt de brugklas van het Lek en Linge College te Culemborg, onder leiding van de docent Ries van de Velde, ook in 2009 een “Suriname project”.

De bedoeling is dat de leerlingen met allerlei activiteiten geld inzamelen ten behoeve van het goede doel, namelijk de Stichting “Vrienden van Suriname”.
De voorzitter, Will van Rhee en zijn zoon Ben, hebben een informatie les over Suriname, de Surinaamse gemeenschap en de Stichting, op de school verzorgd. De leerlingen waren erg enthousiast om aan het project mee te doen en stelden vele vragen. De opbrengst van 2008 bedroeg overigens ruim 700 euro. Met dit geld werd een deel van het automatiseringsproject voor de jeugd op het Tonka eiland, in het binnenland van Suriname, bekostigd.
Bakker Paul Ehren, een van de “Vrienden”,  had ter ondersteuning van de actie voor de leerlingen een speciale cake met allerlei Surinaamse specerijen, gebakken.


18 januari 2009

Integrale, Interactieve, Low Budget Reis april 2009

Zoals in 2008 zal de Stichting ook in 2009 een reis naar en door Suriname organiseren. En wel van vrijdag 24 april tot woensdag 6 mei 2009.

Het is weer de bedoeling om veel van de Surinaamse cultuur te laten zien en veel groeperingen te ontmoeten. Zo zullen we een bezoek brengen aan een Javaans dorp maar ook aan een Marron (bosneger) dorp.

Hoogtepunt zal zijn een 4 daagse reis naar het Indiaanse dorp Kwalamasamutu, gelegen vlakbij de grens met Brazilië. Daar zullen we onder andere, diep in het oerwoud gelegen, grotten bezoeken waar enige jaren geleden zeer oude rotstekeningen zijn gevonden. Uiteraard zullen we weer met de lokale dorpelingen gaan voetballen, dansen etc.

Hoewel zo’n reis natuurlijk vrij kostbaar is zullen we er alles aan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. We hebben voor deze reis nog enige plaatsen beschikbaar.

De Stichting "Vrienden van Suriname" heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap.

De activiteiten van de Stichting zijn grofweg in drie delen te onderscheiden:

 1. het vergaren en verzenden via zeecontainers van hulpgoederen bijvoorbeeld schoolmeubilair, computers, rolstoelen, incontinentiematerialensportkleding, kinder- en babykleding etc
 2. Nederlanders kennis te laten maken met Suriname en de veelzijdige Surinaamsegemeenschap,
  • op allerlei bijeenkomsten informatie te verschaffen, lessen op scholen te verzorgen ed
  • te zorgen voor stageplaatsen voor studenten
  • "low cost" reizen naar Suriname te verzorgen, tijdens die reis wordt met name aandacht geschonken aan de wijze waarop de Surinaamse gemeenschap met haar vele entiteiten met elkaar omgaat, er worden Indianendorpen, Javaanse dorpen en Marron dorpen bezocht, scholen, moskee, tempels, synagoge kathedraal ed
 3. Ondersteuning van sociale (sport)projecten ten behoeve van de zwakkere in de samenleving (ouderen, kinderen, gehandicapten) , oa door fondswerving, het tegen kostprijs verkrijgen van goederen ed Uitgangspunt hierbij is dat de Stichting op voorhand nooit concrete toezeggingen doet. Pas als uit onderzoek blijkt dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden wordt overgegaan tot toezegging en concretisering van de hulp.


6 december 2008

“Verlanglijstje voor Kerst”

De grootste wens van de Stichting is dat mensen ons  “ondersteunen” bij de vele activiteiten van de Stichting om de arme en hulpbehoeftige mens in Suriname te helpen.
Die ondersteuning kan in veel vormen geschieden.
Het belangrijkste is ook het banaalst namelijk:
 1. een financiële bijdrage om bijvoorbeeld de kosten van verscheping van een container met hulpgoederen te dekken, om een schooltje te bouwen, kinderen met aids te helpen etc;
 2. maar ook het verstrekken van hulpgoederen is gewenst, van schoolmeubilair, bedden, kleding, rolstoelen, boeken tot aan spellen toe;
 3. in feite kunnen we alles, met uitzondering van winterkleding, gebruiken.

Ondersteuning Opvang Dak- en Thuislozen.

In Paramaribo is een organisatie actief die zich bekommert om de dak- en thuislozen in die stad. Er zijn inmiddels 5 opvangplaatsen gerealiseerd. Men heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” gevraagd om hulp te bieden bij de inrichting van die opvangplaatsen. Zo heeft men bedden, matrassen, lakens, handdoeken en (mannen)kleding nodig.
 

Sjoelbakken, spellen, leesboeken ed nodig.

In Culemborg hebben we een flinke stapel spellen en boeken opgehaald.
Voor het Jeugdinternaat in Paramaribo kunnen we nog steeds sjoelbakken, spellen, leesboeken en dergelijke gebruiken….

Interview bij TV Tiel

De penningmeester, Bart van Doorn en de voorzitter, zijn samen te gast geweest bij een opname van TV Tiel. We hebben kunnen uitleggen welke projecten de Stichting momenteel allemaal ondersteunt. Bart heeft een oproep gedaan aan de kijkers om een financiële bijdrage te geven zodat het onder andere mogelijk wordt de container met hulpgoederen, die we voor verzending hebben klaar staan, daadwerkelijk te verschepen. De TV uitzending staat gepland op 20 december as en de daaropvolgende dagen.

Een zwembad voor de kinderen en gehandicapten in Nickerie, wie helpt mee!

Het openbaar zwembad in Nickerie, gelegen in het oosten van Suriname, is enige jaren gesloten geweest. Vooral de kinderen en gehandicapten werden hierdoor gedupeerd.
Een groep vrijwilligers heeft daarom “de mouwen” opgestroopt en het zwembad weer grotendeels in orde gemaakt.
Probleem is echter dat men onvoldoende materialen ed had om de toiletten en kleedhokjes te maken. De kosten voor de aanschaf van stenen, tegels, toiletpotten ed, bedagen 6.060 Surinaamse Dollars (ca 1.720 Euro)

Gelet op de doelgroep en de grote mate van zelfwerkzaamheid is de Stichting van plan om dit project te ondersteunen. We zouden het fantastisch vinden als je mee zou willen helpen door een kleine bijdrage te geven.
Wij vragen je niet het gehele bedrag te betalen. Elke donatie is welkom!
Je kunt je bijdrage storten op de Rabo bank rekening van de Stichting te Tiel NL53RABO0362966796

Overigens wordt de Stichting door de Belastingdienst als charitatieve instelling erkend, zodat je bijdrage wellicht ook belasting technisch voor je interessant is..

Wie heeft / weet majorettekleding (of stof) en majorettematerialen?

Zoals bekend ondersteunen wij graag mensen die in Suriname allerlei projecten voor de jeugd organiseren. Daarom zouden we het plezierig vinden als we de schrijfster van onderstaand verzoek konden helpen.

HALLO MIJN GEWAARDE;GEACHTE IK HOOP DAT U T HEEL GOED MAAKT.BIJ MIJ MET GODS WIL T BESTE.IK MAIL U IN VERBAND MET T OPRICHTEN VAN EEN MARJORETTEN KORPS EN DRUMBAND IN SURINAME GENAAMD CUPUDO WE ZIJN GEVESTIGD OP CUPIDO ZELF VANDAAR DIE NAAM .DE MEISJES ZIJN IN DE LEEFTIJD KLASSE VAN10JAAR TOT 20JR IK WIL OOK VAN START MET KLEINTJES VANAF   6JAAR .DE JONGENS ZIJN IN DE LEEFTIJD KLASSE VAN 14JR TOT 21JR ALLLEN ZIJN NOG SCHOOL GAAND ZO OOK VAN T MARJORETTEN KORPS.IK BEN VAN START GEGAAN IN DE BUURT OM DAT ER WEINIG ACCOMMODATIE IN DE BUURT IS DAAROM  VRAAG IK U MET DRINGEND VERZOEK OM ONS BIJ TE STAAN MET DE HULP MIDDELEN ZOALS:NIKKEL BATONS, KLEREN, LAARZEN, BROEKEN, ALLES IS WELKOM MIJN DANK ZAL GROOT ZIJN VOORAL DE JONGENS EN MEISJES ZULLEN BLIJ ZIJN.MISSCHIEN KUNNEN WE OOK IN CONTACT TREDEN MET EEN GROEP DAAR DIE WIL MAILEN MET ONS KAN OOK ALLES IS WELKOM; ALVAST MIJN DANK GAAT UIT NAAR U

Incontinentiematerialen

In Den Haag en Zoetermeer is een grote hoeveelheid incontinentie materiaal en lakens opgehaald. Deze hulpgoederen zijn heel hard nodig in enige verpleeg tehuizen in Suriname.


17 november

Secretaris van de Stichting naar Suriname

De secretaris van de Stichting “Vrienden van Suriname, Henk (H.J.) de Vries vertrekt op woensdag 19 november as naar Suriname. Hij zal zich daar de komende jaren vestigen en ter plaatse de belangen van de Stichting gaan behartigen.

Zo is het de bedoeling dat hij enige Leer- en werkplaatsen (“Leri Oso’s”) gaat opzetten. Daarnaast zal hij bestaande projecten monitoren en initiatieven nemen ten aanzien van nieuwe projecten. We wensen Henk veel succes met zijn nieuwe uitdagingen.

De Montessorischool te Tiel schenkt schoolmeubilair en overweegt om een partnership met school in Suriname aan te gaan

Van de Montessorischool te Tiel werd een 60 tal gebruikte maar nog zeer goede schooltafeltjes en –stoeltjes ontvangen. Marco Doesburg, Mike en David hebben deze spullen, geholpen door diverse leerlingen, opgehaald. Deze goederen komen in Suriname goed van pas.

Zo heeft de directeur van de lagere school in de arme volkswijk Latour te Paramaribo de Stichting nog onlangs dringend om schoolmeubilair gevraagd. Door de enorme toestroom van kinderen is de situatie in de school in Paramaribo nu zo dat 3 kinderen vaak van één tafeltje gebruik moeten maken.

Met de directeur van de Montessorischool, de heer Maarten Jurgens hebben wij ook gesproken over de mogelijkheid om beide scholen, de school in Suriname en de Montessorischool, als partners op te laten trekken.. De idee is om de kinderen van beide scholen waar mogelijk kontakt met elkaar te laten maken.

Naast het uitwisselen van informatie zou dan bijvoorbeeld gebruikt, maar nog goed schoolmeubilair, boeken en andere materialen, specifiek voor die "partner"school bestemd kunnen worden. Secretaris Henk de Vries zal dit plan aan de leiding van de school in Paramaribo voorleggen.

Integrale, Interactieve, Low Budget Reis april 2009

Zoals in 2008 zal de Stichting ook in 2009 een reis naar en door Suriname organiseren. En wel van vrijdag 24 april tot woensdag 6 mei 2009.

Het is weer de bedoeling om veel van de Surinaamse cultuur te laten zien en veel groeperingen te ontmoeten. Zo zullen we een bezoek brengen aan een Javaans dorp maar ook aan een Marron (bosneger) dorp.

Hoogtepunt zal zijn een 4 daagse reis naar het Indiaanse dorp Kwalamasamutu, gelegen vlakbij de grens met Brazilië. Daar zullen we onder andere, diep in het oerwoud gelegen, grotten bezoeken waar enige jaren geleden zeer oude rotstekeningen zijn gevonden. Uiteraard zullen we weer met de lokale dorpelingen gaan voetballen, dansen etc.

Hoewel zo’n reis natuurlijk vrij kostbaar is zullen we er alles aan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. We hebben voor deze reis nog enige plaatsen beschikbaar.

Ondersteuning opvang Dak- en Thuislozen

Tijdens zijn bezoek aan Suriname heeft de voorzitter onder andere gesproken met het bestuur van de stichting, belast met de opvang van dak- en thuislozen (zwervers) in Paramaribo. Deze stichting heeft ook enige opvangplaatsen (zogeheten shelters). Voor de inrichting van deze shelters vraagt men (gebruikte maar nog goede) bedden, lakens dekens ed. Tevens vraagt men om gebruikte mannen (zomer) kleding.

AFRONDING SOGK PROJECT FASE II

(Bouw woningen Opvang Centrum Gehandicapte Kinderen)

Accountants kantoor Ernst en Young heeft een financiële verklaring opgesteld mbt de verstrekte subsidie ten behoeve van het project SOGK fase II Suriname. (bouw van opvangwoningen op het centrum opvang gehandicapte kinderen). Bij die verklaring is een verantwoordingsrapportage gevoegd en gezonden naar NCDO.

NCDO heeft de Stichting schriftelijk gemeld een en ander beoordeeld te hebben en het project te hebben afgesloten. De financiële bijdrage van NCDO is definitief bepaald op 51.000 euro. Uiteraard is dit geld volledig ter beschikking gesteld aan SOGK, tevens zijn hiervan de accountantskosten betaald.

De Stichting vraagt: Stichting is nog op zoek naar :

 • 2e hands leesboeken
 • spelletjes (monopoly/ mens erger je niet ed)
 • sjoelbakken
 • gebruikte sportkleding
 • gebruikte zomerkleding (baby's- kinder- vrouwen- maar ook *mannen* kleding)

18 oktober 2008

Container met hulpgoederen naar Suriname/ dringend nog sjoelbakken/damborden/ spellen ed nodig

Binnenkort zal de Stichting "Vrienden van Suriname" weer per zeecontainer hulpgoederen naar Suriname transporteren. In die container zit onder andere schoolmeubilair, computers, kleding. De directeur van een jeugdinternaat in Paramaribo heeft ons dringend om allerlei spellen gevraagd, zoals sjoelbakken, damborden, "mens erger je niet", monopoly ed, 2e hands leesboeken, spellen etc
Wie kan ons hieraan helpen?

Inspectie bezoek aan Suriname/ voorbereiding reis april/mei 2009

De voorzitter gaat binnenkort voor 10 dagen naar Suriname om daar een start te maken meet het automatiseringsproject in het Binnenland van Suriname. De vorige keer kon dat namelijk door enorme regenval en overstromingen niet doorgaan. Daarnaast is het de bedoeling om de integratiereis in april/mei 2009 zoveel mogelijk "rond" maken te maken.

Integratiereis voorjaarsvakantie 2009

Zoals in 2008 willen we ook tijdens de voorjaarsvakantie van 2009 een reis naar en door Suriname aanbieden. We vertrekken op woensdag 22 april 2009 en komen maandagochtend 4 mei terug . Uiteraard bezoeken we tijdens deze reis Javaanse dorpen en Bosneger (Marron) dorpen. Tevens zullen we, onder leiding van de bekende gidsen, de heren Blankendal en Soerinder, per vliegtuig reizen naar het Indianendorp Kwamalasamutu bij de Braziliaanse grens. Enige jaren geleden zijn in grotten in de omgeving van dit dorp rotstekeningen van duizenden jaren oud gevonden. Ook de flora en fauna is ter plaatse fantastisch.

Op de terugweg vliegen we naar de Tafelberg (hartje Suriname) en gaan we per helicopter naar het resort op deze Tafelberg. Het moge duidelijk zijn: het wordt weer een uniek reis.......

In verband met de vliegreis in het binnenland is aan deze reis een max van 20 personen gebonden 10 personen hebben zich reeds opgegeven.
Wie heeft interesse? Neem dan kontakt op met wjpvrhee@xs4all.nl.


20 augustus 2008

Werkbezoek

De afgelopen weken waren de secretaris van de Stichting , Henk de Vries, en de voorzitter, Will van Rhee
op werkbezoek in Suriname.Zij maakten deze reis overigens geheel op eigen kosten.
Henk heeft zich met name bezig gehouden met de start van zogeheten Leri Oso, oftewel Leer- en werkplaatsen.
Zoals het er nu naar uitziet zal begin 2009 gestart kunnen worden met enige leer- en werkplaatsen waar
gehandicapten en jongeren zonder diploma en werkervaring (zogeheten drop outs) leren hout te bewerken (oa repareren van schoolmeubilair)
tevens ook het fabriceren van kaarsen en zeep
Het is de bedoeling dat Henk deze leer- en werkplaatsen gaat leiden.

Will heeft onder andere scholen in de arme wijk Latour bezocht.
Daar heeft men dringend behoefte om het aantal leslokalen uit te breiden.
Tevens onderzoek verricht naar de mogelijkheden om kinderen met aids te helpen.

Op het centrum "Opvang gehandicapte Kinderen" zijn 4 woningen

Verschillende sportverenigingen hebben om (gebruikte) sportkleding gtevraagd.

De directeur van  een instelling vroeg aan de Stichting naast sportkleding ook
een aantal, gebruikte spellen (zoals "mens erger je niet", 

Daarnaast werd nagegaan hoe de volgende integratie reis naar en door Suriname ingevuld kan worden.
Tevens werdent wee studenten aan stageplaatsen geholpen.

Een ieder die interesse heeft om zo'n reis mee te maken of spulletjes tbv de inrichting heeft, verzoeken wij kontakt op te nemen
"www.stichtingvriendenvansuriname.nl".

Beheerder voor opslagcontainer

Het is niet eenvoudig om de opslagcontainer met hulpgoederen,die we in Tiel hebben staan,
goed in te ruimen.
We zijn daarom erg blij dat Marco Doesburg  zich bereid heeft "beheerder" van de opslagcontainer op te treden.

Sportkleding, Leesboeken en spellen voor inrichting

De Stichting is benaderd door een directeur van een instelling in Paramaribo.
Men zoekt naast sportkleding ook leesboeken en gebruikte spellen, zoals
monopoly, mens erg je niet, damborden sjoelbakken etc. Wie kan ons hieraan helpen????

Integratiereis voorjaarsvakantie 2009
Zoals in 2008 wilen we ook tijdens de voorjaarsvakantie van 2009 een reis naar en door Suriname aanbieden.

We vertrekken op woensdag 22 april 2009 en komen zondag 3 mei retour.
Uiteraard bezoeken we tijdens deze reis Javaanse dorpen en Bosneger (Marron) dorpen.
Tevens is het de bedoeling om onder leiding van de bekende gidsen, de heren Blankendal en Soerinder,
per vliegtuig re reizen naar het Indianendorp Kwamalasamutu bij de Braziliaanse grens.
Enige jaren geleden zijn in grotten in de omgeving van dit dorp rotstekeningen van  duizenden jaren oud
gevonden. Ook de flora en fauna is ter plaatse fantastisch.
Op de terugweg vliegen we naar de Tafelberg (hartje Suriname) en gaan we per helicopter naar het resort op deze Tafelberg.
Het moge duidelijk zijn: het wordt weer een uniek reis.......

Wie heeft interesse? Neem dan kontakt op met wjpvrhee@xs4all.nl of zie de website www.vriendenvansuriname.nl