Meer Bewegen voor en door Ouderen in Suriname

De Stichting “Vrienden van Suriname” ondersteunt tal van sociale projecten.
Zo ook het project van de heer Tony Chang.
De heer Chang is een jaar of 5 geleden begonnen met het realiseren van een cultuuromslag ten aanzien van het “Bewegen door ouderen” in Suriname.
In Suriname is het gewoonte om ouderen zoveel mogelijk te ontzien. “Blijf maar zitten, Oma. U heeft al vroeger al genoeg gedaan”.
Alom wordt echter onderkend dat het voor het welzijn van ouderen juist goed is als men blijft bewegen.
Bertha Wekema (de echtgenote van een van de “Vrienden”, namelijk Kiens Wekema) werkt al meer dan 30 jaar als “bewegingstherapeute” voor ouderen in Nederland.
Vanaf 2004 gaan Bertha en Kiens elk jaar gedurende de zomer enige maanden naar Suriname om Tony Chang bij zijn project te helpen.
Zo ook in 2008. Onderstaand treft u de verschillende verhalen van Bertha aan.